Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Menadžeri i stručnjaci za informacionu bezbednost ( CISO/ISO ), zaštitu podataka o ličnosti ( DPO ), IT menadžeri, IT stručnjaci različitih profila, Menadžeri ljudskih resursa, kao i svi menadžeri i zaposleni koji vode i unapređuju poslovne procese ( pravnici, zaposleni zaduženi za usaglašenost poslovanja i sl.).
Trajanje: 2 dana (14 sati)

Sadržaj kurasa:
1. Regulatorne i zakonske obaveze
- Zakon o informacionoj bezbednosti ( izrada i revizija Akta o bezbednosti IKT sistema ), Minimalni standardi upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

2. Integrisani sistemi menadžmenta
- Sa posebnim osvrtom na ISO 27001 ( informaciona bezbednost ), ISO 22031 ( kontinuitet poslovanja ), ISO 29100 ( okvir privatnosti ), ISO 31000 ( upravljanje rizicima ) i ISO 38500 ( IT korporativno upravljanje )

3. Portfolio, program i projektni menadžment
- Kao osnov za uspešnu implementaciju navedenih regulatornih zahteva sa posebnim osvrtom na uspostavljanje IT strategije, Strategije informacione bezbednosti i određivanje "Risk apetita"

4. COBIT kao sveobuhvatni globalno prihvaćen i SACA okvir
- Za IT korporativno upravljanje i menadžment koji nudi holistički metodološki pristup za uspešnu multidisciplinarnu realizaciju i rešavanje različitih izazova u implementaciji.

Cene karata

Cena obuke je 57.600,00 RSD

Izvor: cpm.rs