Informacije sa tržišta rada – osnov za uvođenje i regulisanje novih modela obrazovanja

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Privredna komora Beograda, kao partner u Erazmus+ projektu "Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia", sprovela je istraživanje koje je imalo za cilj da prepozna i utvrdi stvarne potrebe poslodavaca u pogledu definisanih profila i kompetencija zaposlenih, kao i da utvrdi zainteresovanost poslodavaca za fleksibilnim vidovima obrazovanja i usavršavanja.Ovaj projekat ima za cilj da se u formalni sistem visokog obrazovanja uvedu dva nova modalitete studiranja i sticanja specifičnih znanja, prepoznatih na tržištu rada i potrebnih za uspostavljanje savremenih tržišnih privreda: „part-time“ studiranje, odnosno studiranje po principu manjeg godišnjeg obima nastave, a produženog vremena i trajanja studija; studije uz rad za sve one koji zbog stalnog zaposlenja nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu na fakultetu i visokoj školi, a za sticanje istog zvanja sa istim brojem bodova (ECTS) kao što omogućava redovno studiranje; „short cycle“ studiranje, odnosno studiranje u kratkim ciklusima odabirom predmeta koji će omogućiti sticanje uskostručnih znanja potrebnih za obavljanje konkretnog posla.Pozivamo Vas da, kao predstavnik privrede, uzmete aktivno učešće na okruglom stolu na kome će biti predstavljeni rezultati istraživanja i na kome će se, na osnovu Vaših predloga, sugestija, kao i predstavljenih iskustava iz Vašeg poslovanja, doneti radni zaključci koji će biti upućeni resornom ministarstvu.

Izvor: kombeg.org.rs