Industrija turizma i kadrovski potencijal Srbije

Jezik: Serbian

Turizam i Putovanja
Koliko je turistička industrija Srbije kadrovski spremna za trend postojanog rasta stranih gostiju u gradovima širom Srbije? Da li je gradnja velikog broja hotela u Srbiji održiva bez adekvatnog menadžmenta i postoji li kadrovski deficit u ovoj oblasti? Koja je uloga obrazovnih sistema u profilisanju adekvatnog kadra neophodnog rastućoj turističkoj industriji Srbije? Kako iskustva velikih međunarodnih hotelskih lanaca koji grade svoje hotele u Srbiji doprinosi jačanju kadrovskog potencijala industrije turizma u Srbiji i koji pozitivni primeri postoje u praksi? Koji model saradnje obrazovnih institucija i međunarodnih hotelskih lanaca pokazuju najbolje rezultate i koji primeri postoje u Srbiji?

Cene

100 Eur + PDV
Plaćanje kotizacije mora se obaviti najkasnije poslednjeg radnog dana pre konferencije.
Popunjenu, potpisanu i skeniranu prijavu sa pečatom institucije ili kompanije sa kojom ste povezani, pošaljete e-mailom na office@danas.tv.

Izvor: danas.tv