ICT Security- Advance, White hat hacker

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Bezbednost informacija i informacionog sistema uopšte jedna je od najvažnijih tema danas. U eri sve češćih i različitijih napada, malvera, ransomware-a sve je teže pronaći pravi način odbrane. Da biste mogli da odredite tehnike i tehnologije koje su vam potrebne u odbrani, morate znati šta vas i kako vas napada. Šta hakeri koriste, kako razmišljaju i kako uopšte dolaze do nas samo su neka od pitanja koja se stalno postavljaju a odgovor je teško pronaći.

Ova obuka detaljno prikazuje sve vrste napada i demonstrira vam tehnike i lakoću njihovog izvođenja, a sve sa ciljem demistifikacije svih koraka kroz koje jedan uspešan napada mora da prođe i defiisanja načina odbrane.

Teme:
- Prolaz kroz sve korake jednog napada, od nulte tačke do potpune kontrole.
- Objašnjavanje svih tehnika i demonstriranje napada i korišćenja alata.
- Defnisanje i objašnjavanje tehnika odbrane za svaki od napada, i delova napada.

​Sadržaj:
- Uvod i osnovni pojmovi
- Evolucija haktivizma
- Identifikovanje mete
- Pasive Reconnaissance (OpenSource Inteligence, WhoIS, Metagoofil, GoogleHacking)
- Active Reconnaissance (PortScanning, Footprint, Vulnerability Scanning)
- Skeniranje mreže
- Socijalni inžinjering (* Phishing napadi)
- Prisluškivanje (* MiTM, * Session Hijecking)
- Hakovanje sistema
- Metasploit
- Kreiranje i distribucija Trojanaca
- Stealth trojanci
- DenialOf Service napadi
- Aktivnosti nakon eksploatacije (* Keylogger, * Backdoor)
- Napadi na web servere i servise
- Web Application and server vulnerability scan
- SQL Injection
- Website napadi (XSS, Session hijacking, Cookie steeling)
- Wireless hacking
- Hakovanje mobilnih telefona
- Kriptografija
- Napredne tehnike odbrane
- Machine Learning sistemi
- Metode autentifikacije (biometrija)
- Kriptologija i PKI
- Studije slucaja iz prakse

Cene karata

Cena kotizacije 720, 00 EUR

Izvor: ceib.rs