HRABRO SRCE - Ljubavna praksa, strahovi, integritet

Jezik: Serbian

Life coaching
Ciklus od tri predavanja HRABRO SRCE namenjen je svima onima koji su spremni da ostvare uspešnu vezu i poboljšaju postojeću. Uspešan partnerski odnos pre svega traži “hrabro srce” sa svim značenjima koje taj termin obuhvata. Upravo ta značenja i izazovi su predmet naših predavanja. Predavanja su u konceptu predavanje + radionica.Ciklus od tri predavanja sa radionicama

1. Od zaljubljenosti do trajnosti, prof dr Tatjana Milivojević

2. Partnerski odnosi, tipovi, problemi i uspešno rešavanje, prof dr Žarko Trebješanin

3. Ljubavna praksa, strahovi, integritet, Jasna Lovrić, konstruk. koučing psihologKroz Hrabro srce, otvaramo priču o partnerskoj ljubavi, zaljubljenosti i ljubavi. Približavamo vam aspekte veze tako da se u njima bolje snalazite u svakodnevnom životu. Predavanja i radionice će vam pomoći da bolje razumete kako svoje ponašanje, tako i ponašanje partnera. Teme i tehnike su nastale kao rezultat profesionalnog rada, znanja i iskustva koje vam nudimo pretočene u tri segmenta. Na radionicama se rade upitnici, tehnike, odigravanja i diskutuju vama važna pitanja i nejasnoće. Ovaj ciklus predavanja omogućava vam da o vezama, sebi u vezi, zaljubljenosti, partneru i partnerskim odnosima, razmišljate drugačije, dovoljno da iskustveno u svom svakodnevnom životu osetite razliku i dobru promenu.Ljubav i zaljubljenost nisu sinonimi. Zaljubljenost je veoma dragoceno i intenzivno osećanje, izuzetno u svakom smislu. Zaljubljenost veoma često ne rezultira kvalitetnom vezom i ne podrazumeva ljubav. Struktura zaljubljenosti određuje njenu perspektivu a ta struktura podrazumeva i nesvesno. Kako proći kroz zaljubljenost i stići do ljubavi i trajanja, koja je uloga zaljubljenosti i šta učimo iz nje, da li je svaki put moguće i potrebno od zaljubljenosti stvoriti trajnu vezu, to su teme kojima se bavimo. Šta je ljubav? Ljubav traži od nas da se menjamo, bar utoliko što ćemo partnerove potrebe i osećanja vrednovati kao I svoja. Ljubav traži da budemo realni i odgovorni. Ljubav traži rad na sebi i na partnerskom odnosu. Ljubav je jedna od najjačih životnih potreba, najlepši i najbogatiji sadržaj života. Ne treba se odreći ljubavi nego naučiti šta je to što je potrebno da mi znali da smo na pravom putu da je ostvarimo na pravi način.Predavač teme “Ljubavna praksa, strahovi, integritet”

Jasna Lovrić, konstruktiv. koučing psiholog, osnivač Škole za brak, programa Zajedno i Hrabro srceRođena i školovala se do master studija u Beogradu. Radila na različitim poslovima I pozicijama i sa godinama razvoja i rada izgradila svoju profesionalnu orijentaciju u pravcu rada na problemima porodice, razvoja savremene žene, kao i emotivnog razvoja dece.Preko 15 godina se aktivno bavi problemima žena i dece. Iskustvo u radu sa klijentima i interakcija na predavanjima i radionicama, vodili su je da definiše grupe problema iz oblasti partnerskih odnosa, roditeljstva i braka. Te grupe problema je pretočila u međusobno povezane teme definisanog stava i pristupa. Celina od deset tema čini zaokružen program Škole za brak a od tri teme Hrabro srce.Od 2002 – 2012. godine predsednik Svetskog pokreta majki – Srbija (Mouvement Mondial des Meres Serbia) član World Movement of Mothers sa sedištem u Parizu (Make Mothers Matter, Brisel i Njujork). Učesnik konferencija na temu žena i porodice širom sveta. Najveći uspeh MMM Srbija-e je inicijativa I ideja 2005. godine za radionicu u Slovačkoj, sa temom ratnih i posleratnih trauma kod dece, adolescenata i žena. Uz 40 učesnika iz 19 zemalja sveta, učestvovala je radom “Posleratne traume dece u Srbiji uzrasta 13 – 15 godina”. Rezultat radionice je knjiga, zbornik studija i radova koja se koristi u stručnim i naučnim programima.Od 2012. godine angažovana je I na razvoju i promociji ženskog preduzetništva u Srbiji. Predsednik je i osnivač Udruženja Žene sela i grada – Mati, sa sedištem u Beogradu.Koordinator je i organizator više od 10 konferencija, seminara i kampanja na različite teme, kod nas I svetu. Radila na različitim projektima. Autor nagrađenih projekata.Piše za nekoliko ženskih i porodičnih časopisa u Srbiji. Predavač u Školi roditeljstva Nada Lazić sa dve teme: „Emotivni razvoj deteta u prvoj godini života” i „Razvoj roditeljstva“.Jasna Lovrić je u Školi za brak predavač i na teme: “Razvoj u braku”, “Priprema i razvoj kroz roditeljstvo”.Gde se održava:

Zgrada Krsmanovića (Visoka škola socijalnog rada), Terazije 34, Beograd

Cene

Cena: 1500 RSD