HR kontroling – mere za optimizaciju upravljanja ljudskim resursima

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Da biste u najvećoj meri ostvarili, održali i razvili ljudski potencijal, potrebno je da odredite pokazatelje upravljanja ljudskim resursima, planirate, sprovodite, merite i preduzimate aktivnosti u cilju njihovog unapređenja. Za uspešnu optimizaciju upravljanja ljudskim resursima neophodno je da uspostavite HR kontroling koji će pratiti finansijske pokazatelje, konkurentnost zaposlenih i obezbediti regulatornu platformu i korporativnu kulturu pogodnu za funkcionisanje željene strategije ljudskih resursa.

Na našem novom seminaru ćete naučiti kako da predstavite status i stanje ljudskih resursa, iscrtate/isplanirate planove unapređenja vrednosti ljudskog faktora u kompaniji i upoznate se sa merama za optimizaciju upravljanja ljudskim resursima.

Teme seminara

Finansijski aspekti HR kontrolinga
1. Planiranje i kontrola personalnih troškova
2. Finansijski KPI-evi u HR-u
3. Definisanje varijabilne zarade

Konkurentnost zaposlenih – talenti i ključni izvršioci
1. Optimizacija strukture organizacije u odnosu na strategiju poslovanja
2. Ciklus upravljanja zaposlenima (employee lifecycle)
3. Ustanovljavanje KPI-eva kvalitativnog upravljanja zaposlenima

Regulatorni aspekti HR kontrolinga
1. Organizaciona kultura i klima kao osnov uspostavljanja sistema
2. Procedure – korporativno upravljanje
3. Procedure i zakon

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Smernice za lakše sprovođenje optimizacije upravljanja ljudskim resursima
- Smernice za sprovođenje procedura
- Direktnu interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaša pitanja

Predavač: Vedrana Božić

Cene karata

Kotizacija iznosi 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima“!