HR alati - Veštine regrutacije i selekcije

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na konkurse za oglašene slobodne radne pozicije se prijavljuje znatno veći broj kandidata nego ranije, a istraživanja o procesu regrutacije i selekcije bez strukture i specifičnih veština govore sledeće:- dva od tri kandidata neće ispuniti očekivanja u prvoj godini rada

- dva od tri kandidata bi radije radila na nekom drugom mestu

- 95 od 100 kandidata bi bilo sklono „preterivanju“ u biografiji kako bi dobili posao

- većina odluka o angažovanju se donosi brzo, u prvih 5 minuta intervjuaKome je trening namenjen:- Poslodavcima koji žele da ovladaju profesionalnim veštinama izbora kandidata

- Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa

- Kadrovskim službama i kadrovskim administratorima

- Odeljenjima za korporativne komunikacije

- Odeljenjima kvaliteta

- Predstavnicima menadžmenta malih i srednjih preduzeća

- Svima onima koji žele da nauče kako intervjuisati i odabrati najbolje kandidate za svoje kompanijeSadržaj treninga:Prvi radni dan

- Kako kreirati opis posla i ogas za slobodno radno mesto

- Regrutacija kandidata i oglašavanje slobodne radne pozicije

- Predselekcija kandidata na osnovu primljenih biografija

- Selekcija kandidata (testiranje; intervju)

- Testovi kao tehnika selekcije kandidata

- Intervju kao tehnika selekcije kandidata

- Kako sastaviti pitanja za intervju

- Tipične greške intervjuera

- Evaluacija odgovora kandidata

- Kreiranje rang liste kandidataDrugi radni dan

- Ispitivanje profesionalnih sklonosti

- Istraživanje tokom razgovora radnih stilova kandidata

- Praćenje i primećivanje promena u ponašanju tokom razgovora

- Elementi neverbalne komunikacije

- Tumačenje neverbalne komunikacije

- Praćeenje i vođenje komunikacije

- Kako tumačiti nepotpune informacije i saznati više

- Prepoznavanje filtera razmišljanja

- Istraživanje izvora motivacije i načina delovanjaKoristi za Vas i organizaciju:- Stečene veštine kreiranja opisa i oglasa za radnu poziciju

- Usvojene tehnike predselekcije kandidata

- Usvojiti tehnike selekcije kandidata

- Dobijete konkretne alate kako izvršiti proveru kandidata

- Dobijate konkretne alate za evaluaciju odgovora kandidata

- Ukazane mogućnosti na greške i zamke prilikom selekcijeMetode rada:Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.Trajanje treninga:Trening dva radna dana u trajanju od osam sati sa pauzama za kafu i ručak.Trener:Uglješa Atanacković, inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Treningom i razvojem se bavi od svoje 16 godine, u početku u NVO sektoru a u poslednjih 8 godina u poslovnom sektoru. Poslednjih 6 godina radi kao konsultant za ljudske resurse, trener i kouč. Vlasnik je agencije ROAD HR (www.road.rs). U poslednjih 5 godina održao je preko 450 treninga kroz koje je prošlo više od 2700 zadovoljnih učesnika. Najčešće je radio sa malim i srednjim preduzećima, vlasnicima koji su svoje poslovanje počinjali od zanatskih i trgovinskih radnji a vremenom prerasli u preduzeća sa 20 ili više od 50 zaposlenih. Sertifikovani je poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj, sertifikovani kouč prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Trener i poslovni konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj. Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, motivacija zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.Kotizacija uključuje:Prisustvo na treningu, sve neophodne materijale za rad tokom treninga, osveženje u toku pauze, lagani ručak, skriptu i sertifikat o pohađanju treninga.

Izvor: road.rs