HR alati - Veštine regrutacije i selekcije

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Na konkurse za oglašene slobodne radne pozicije se prijavljuje znatno veći broj kandidata nego ranije, a istraživanja o procesu regrutacije i selekcije bez strukture i specifičnih veština govore sledeće:

- dva od tri kandidata neće ispuniti očekivanja u prvoj godini rada
- dva od tri kandidata bi radije radila na nekom drugom mestu
- 95 od 100 kandidata bi bilo sklono „preterivanju“ u biografiji kako bi dobili posao
- većina odluka o angažovanju se donosi brzo, u prvih 5 minuta intervjua

Kome je trening namenjen:

- Poslodavcima koji žele da ovladaju profesionalnim veštinama izbora kandidata
- Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
- Kadrovskim službama i kadrovskim administratorima
- Odeljenjima za korporativne komunikacije
- Odeljenjima kvaliteta
- Predstavnicima menadžmenta malih i srednjih preduzeća
- Svima onima koji žele da nauče kako intervjuisati i odabrati najbolje kandidate za svoje kompanije

Sadržaj treninga:

Prvi radni dan
- Kako kreirati opis posla i ogas za slobodno radno mesto
- Regrutacija kandidata i oglašavanje slobodne radne pozicije
- Predselekcija kandidata na osnovu primljenih biografija
- Selekcija kandidata (testiranje; intervju)
- Testovi kao tehnika selekcije kandidata
- Intervju kao tehnika selekcije kandidata
- Kako sastaviti pitanja za intervju
- Tipične greške intervjuera
- Evaluacija odgovora kandidata
- Kreiranje rang liste kandidata

Drugi radni dan
- Ispitivanje profesionalnih sklonosti
- Istraživanje tokom razgovora radnih stilova kandidata
- Praćenje i primećivanje promena u ponašanju tokom razgovora
- Elementi neverbalne komunikacije
- Tumačenje neverbalne komunikacije
- Praćeenje i vođenje komunikacije
- Kako tumačiti nepotpune informacije i saznati više
- Prepoznavanje filtera razmišljanja
- Istraživanje izvora motivacije i načina delovanja

Koristi za Vas i organizaciju:

- Stečene veštine kreiranja opisa i oglasa za radnu poziciju
- Usvojene tehnike predselekcije kandidata
- Usvojiti tehnike selekcije kandidata
- Dobijete konkretne alate kako izvršiti proveru kandidata
- Dobijate konkretne alate za evaluaciju odgovora kandidata
- Ukazane mogućnosti na greške i zamke prilikom selekcije

Metode rada:

Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trajanje treninga:

Trening dva radna dana u trajanju od osam sati sa pauzama za kafu i ručak.

Trener:

Uglješa Atanacković, inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Treningom i razvojem se bavi od svoje 16 godine, u početku u NVO sektoru a u poslednjih 8 godina u poslovnom sektoru. Poslednjih 6 godina radi kao konsultant za ljudske resurse, trener i kouč. Vlasnik je agencije ROAD HR (www.road.rs). U poslednjih 5 godina održao je preko 450 treninga kroz koje je prošlo više od 2700 zadovoljnih učesnika. Najčešće je radio sa malim i srednjim preduzećima, vlasnicima koji su svoje poslovanje počinjali od zanatskih i trgovinskih radnji a vremenom prerasli u preduzeća sa 20 ili više od 50 zaposlenih. Sertifikovani je poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj, sertifikovani kouč prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Trener i poslovni konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj. Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, motivacija zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.

Kotizacija uključuje:

Prisustvo na treningu, sve neophodne materijale za rad tokom treninga, osveženje u toku pauze, lagani ručak, skriptu i sertifikat o pohađanju treninga.

Izvor: road.rs