Hotel Summit Srbija

Jezik Serbian

Turizam i Putovanja

Hotel Summit Beograd predstavlja centralno mesto okupljanja i najveći godišnji događaj za hotelsku industriju u Srbiji.

Održava se 22. marta 2018. godine u organizaciji InB2B media i InHotel magazina u hotelu Hyatt u Beogradu.

Primere dobre poslovne prakse i trendove u hotelskoj industriji sa vama će podeliti rukovodeći ljudi hotelskih lanaca, grupacija, agencija za istraživanje tržišta, sa osvrtom na sledeće aktuelne teme:
- inspiracija i istraživanja
- trendovi i aktuelnosti
- kako povećati prodaju
- biti drugačiji
- digitalizacija

Cene karata

Redovna kotizacija iznosi 160 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Grupna prijava za više učesnika iz kompanije iznosi:
dva do tri učesnika - 125 EUR po učesniku
više od četiri učesnika - 110 EUR po učesniku