Hotel Summit Srbija

Jezik: Serbian

Turizam i Putovanja
Hotel Summit Beograd predstavlja centralno mesto okupljanja i najveći godišnji događaj za hotelsku industriju u Srbiji.Održava se 22. marta 2018. godine u organizaciji InB2B media i InHotel magazina u hotelu Hyatt u Beogradu.Primere dobre poslovne prakse i trendove u hotelskoj industriji sa vama će podeliti rukovodeći ljudi hotelskih lanaca, grupacija, agencija za istraživanje tržišta, sa osvrtom na sledeće aktuelne teme:

- inspiracija i istraživanja

- trendovi i aktuelnosti

- kako povećati prodaju

- biti drugačiji

- digitalizacija

Cene

Redovna kotizacija iznosi 160 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Grupna prijava za više učesnika iz kompanije iznosi:
dva do tri učesnika - 125 EUR po učesniku
više od četiri učesnika - 110 EUR po učesniku