Hipoteka kao način obezbeđenja potraživanja

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

U postupku primene Zakona o hipoteci identifikovani su problemi, što je dovelo do potrebe za doradu i osavremenjivanje zakona. Nova rešenja bi trebalo da reformišu vansudski postupak namirenja:
- podizanjem nivoa pravne i ekonomske sigurnosti učesnika,
- poboljšanjem položaja hipotekarnog poverioca,
- zaštitom dužnika, odnosno vlasnika hipotekovane nepokretnosti i
- ubrzavanjem finansijske i privredne aktivnosti.

Izmenama i dopunama je obezbeđen bolji položaj kreditora na tržištu, zaštita svih poverilaca i istovremeno svih dužnika.

Seminar će pored sagledavanja novih rešenja, osposobiti učesnike za uspešnu primenu Zakona o hipoteci sa pratećim izmenama i dopunama, te kako je neophodno svakom problemu pristupiti sa posebnom pažnjom. Učesnici mogu dobiti odgovor na konkretna pitanja koja iznesu na seminaru i savet za rešenje problema iz ove materije.

Ciljna grupa:
Pravnici i drugi stručnjaci koji rade u pravnom sektoru, finansijskom sektoru i sektoru za obezbeđenje plaćanja u bankama, privrednim društvima, osiguravajućim organizacijama, drugim oblicima organizovanja biznisa i institucijama.

Cilj seminara:
Upoznavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i načinima rešavanja eventualno nastalih problema proisteklih iz dosadašnje primene Zakona o hipoteci.

Teme:
- Obuhvat hipoteke – zakonska kamata i red prvenstva naplate kamate;
- Forma i sadržina Založne izjave i Ugovora o hipoteci;
- Svojstvo izvršne isprave;
- Ograničenja i dodatna obezbeđenja hipotekarnog poverioca;
- Ovlašćeno lice za zastupanje prava i interesa hipotekarnih poverioca;
- Naknadni ugovor i ograničenja za zaključenje;
- Dostavljanje opomena o prodaji;
- Objedinjavanje svih zahteva koji prethode zahtevu za upis zabeležbe hipotekarne prodaje;
- Ništavost skata o svakom pravnom raspolaganju hipotekovanom nepokretnosti , suprotno zabrani iz stava 5. тачка 2);
- Rešenje SKN o brisanju zaheležbe hipotekarne prodaje po službenoj dužnosti i upis zabeležbe zabrane vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti;
- Održavanje prve aukcijske prodaje;
- Prodaja neposrednom pogodbom;
-Raspodela sredstava dobijenih vansudskom prodajom nepokretnosti;
- Brisanje svih upisanih hipoteka upisanih na prodatoj nepokretnosti;
- Ispis hipopteke;
- Gašenje Centralne evidencije hipoteka,
- Uporedni prikaz izmena i dopuna koje su obuhvaćene novim Zakonom i upoznavanje sa novim rešenjima.

Predavač:
Ivana Bogdanović, Samostalni savetnik u Odeljenju upravljanja imovinom Banke, načelnik inspekcije u lokalnoj samoupravi, šef pravnog registrara u RGZ ( I sterpen i II stepen). Poseduje dugogodišnje iskustvo radeći kao rukovodilac u SKN Beograd i SKN Novi Beograd; u drugostepenom organu ( ranije pri RGZ); u finansijskoj instituciji – banci.

Cene karata

Cena treninga iznosi 18.840,00 RSD