Hannover Messe 2017

Jezik: German

IT i Tehnologija
Hannover Messe se održava duže od 60 godina i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope. 2017. godine u Hanoveru se očekuje oko 6.500 izlagača iz oko 70 zemalja, koji će se tokom pet dana predstaviti publici od oko 220.000 stručnih posetilaca iz celog sveta.Prethodni put je na sajmu Hannover Messe ostvareno gotovo 6 miliona poslovnih kontakata.Na predstojećem sajmu u Hanoveru 2017. godine istovremeno će biti organizovano 7 međunarodnih stručnih sajmova, čime će se pokriti ključne industrijske teme:- Industrial Automation - automatizacija u industriji, sistemi automatizacije procesa i pogona

- Energy - izložba obnovljive i konvencijalne energije - proizvodnja, snabdevanje, prenos, skladištenje

- Digital Factory - izložba integrisanih procesa i IT-rešenja za proizvodnju i razvoj proizvoda

- Industrial Supply - izložba rešenja industrijskih dobavljača i lake gradnj

- MDA (Motion, Drive & Automation) - pogonska tehnika, hidraulika, pneumatika, tehnika fluida

- ComVac - izložba tehnologije vakuuma i vazduha pod pritiskom

- Research & Technology - izložba za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Cene

Karta za svih pet dana sajma u pretprodaji je 70 EUR (84 EUR na blagajni sajma)