Gospodar ili žrtva promene

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Alterna International, strateški partner kompanije Brian Tracy Global, održaće 15. novembra 2019. godine, veliki otvoreni trening Gospodar ili žrtva promene u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt u Beogradu.

„GOSPODAR ILI ŽRTVA PROMENE” je trening poslovnih veština po licenci programa Brian Tracy „Crisis Management & Business Model Reinvention”, koji daje odgovor na pitanje: Kako ostvariti vrhunske rezultate u trenutnom poslovanju i sačuvati iste u trenucima krize i rapidnih promena?

Trening je namenjen:
- Vlasnicima malih i srednjih preduzeća koji žele da poboljšaju svoj trenutni obim poslovanja, unaprede efikasnost i upravljanje promenama
- Menadžerima koji su u navedenim preduzećima odgovorni za obim poslovanja, efikasnost i upravljanje promenama
- Svima koji razmišljaju o promeni trenutnog poslovnog modela i ulasku u nove oblike poslovanja
- Svima koji razmišljaju da pokrenu privatni biznis, postanu samostalni i ostvare veće prihode od trenutnih
- Bankarima iz sektora koji rade se mikro, malim i srednjim preduzećima, kako bi kroz bolje i preciznije razumevanje strategije i načina razmišljanja preduzetnika, istima savetodavno i finansijski pomogli da unaprede biznis, i time povećaju svoje plasmane
- Savetnicima iz osiguravajućih kuća koji rade sa mikro, malim i srednjim preduzećima, kako bi kroz bolje i preciznije razumevanje strategije i načina razmišljanja preduzetnika, istima pomogli da zaštite biznis od neizvesnih rizika
- Svima koji žele da usvoje poslovni model razmišljanja i postavljanje poslovnih strategija.

Pored prisustva na treningu 15. novembra, polaznici dobijaju i detaljne radne materijale koji u tekstualnoj formi sadrže sve informacije sa treninga i pitanja koja će im pomoći da nađu adekvatne odgovore.

Trajanje treninga: 9:00-17:00 časova.

Trening će održati direktor kompanije Alterna International, Darko Mirković (www.darkomirkovic.com).
.

PROGRAM TRENINGA
08:00-09:00 - Registracija
09:00-10:30 - 1. Modul
10:30-11:00 - Pauza za kafu
11:00-12:30 - 2. Modul
12:30-13:30 - Pauza za ručak
13:30-15:00 - 3. Modul
15:00-15:30 - Pauza za kafu
15:30-17:00 - 4. Modul
17:00-17:20 - Dodela sertifikata

Cene karata

Cena kotizacije:
TRENING - 170 EUR + PDV
KONFERENCIJA + TRENING - 260 EUR + PDV
KONFERENCIJA + TRENING + GALA - 300 EUR + PDV

Kotizacija se obračunava po srednjem kursu NBS na dan izdavanja predračuna.
U kotizaciju konferencije i treninga su uključeni: radni materijal, kafe pauze i ručak.