Godišnje planiranje marketing aktivnosti 2018, V3

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Treninzi za vaše nove marketing i poslovne uspehe!Trening moduli su evoluirali na osnovu višegodišnje realizacije i komentara brojnih učesnika.

Svi treninzi su organizovani po principima praktičnog rada na različitim primerima aktuelnih kampanja u Srbiji.

Praktičnost svakog treninga je ključ uspeha naših treninga.Korist od treninga

Značajno unaprediti razumevanja uloge marketinga u procesu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije. Primena alata prilikom narednog mesečnog i godišnjeg planiranja prodaje i marketinga.Kome je seminar namenjen

Trening je namenjen zaposlenima koji aktivno realizuju marketing i prodajne aktivnosti, vlasnicima kompanija, direktorima, direktorima prodaje, direktorima finansija, menadžerima iz trgovačkog marketinga, menadžerima izvoza.Predavač

Branko Budanović ima više od 20 godina rad u multinacionalnim kompanijama, na više tržiša. Izdao je knjigu

„Šta je starije? Marketing ili prodaja“. Direktor i vlasnik je Smart targeta.Ključne teme trening modula

1. Uloga prodaje i marketinga u funkcionisanju kompanije

2. Kako se pristupa pripremi izrade planova?

3. Šta treba da čine direktori oba odeljenja?

4. Kako analizirati i planirati efikasnost budžeta - ROI?

5. Kako se formira prodajni i marketing budžet?

6. Kako direktor finansija učestvuje u kreairanju oba plana?

7. Veza marketing aktivnosti sa prodajnim aktivnostima

8. Procedure izrade godišnjeg marketing i prodajnog plana

9. Test kreiranog plana marketing i prodaje

Cene

Bruto cena po učesniku iznosi 180EUR u dinarskoj protivvrednosti.
U cenu je uključeno osveženje, ketering i materijal sa treninga.