Godišnje planiranje marketing aktivnosti 2018

Jezik Serbian

Marketing i Mediji

Korist od treninga:
- Značajno unaprediti razumevanja uloge marketinga u procesu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije.
- Primena alata prilikom narednog mesečnog i godišnjeg planiranja prodaje i marketinga

Kome je seminar namenjen:
- Trening je namenjen zaposlenima koji aktivno realizuju marketing i prodajne aktivnosti, vlasnicima kompanija, direktorima, direktorima prodaje, direktorima finansija, menadžerima iz trgovačkog marketinga,menadžerima izvoza.

Predavač:
Branko Budanović ima više od 20 godina rad u multinacionalnim kompanijama, na više tržiša. Izdao je knjigu
„Šta je starije? Marketing ili prodaja“. Direktor i vlasnik je Smart targeta.

Ključne teme trening modula:
- Uloga prodaje i marketinga u funkcionisanju kompanije
- Kako se pristupa pripremi izrade planova?
- Šta treba da čine direktori oba odeljenja?
- Kako analizirati i planirati efikasnost budžeta - ROI?
- Kako se formira prodajni i marketing budžet?
- Kako direktor finansija učestvuje u kreairanju oba plana?
- Veza marketing aktivnosti sa prodajnim aktivnostima
- Procedure izrade godišnjeg marketing i prodajnog plana
- Test kreiranog plana marketing i prodaje