Godišnje planiranje marketing aktivnosti 2018

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Korist od treninga:

- Značajno unaprediti razumevanja uloge marketinga u procesu ostvarivanja poslovnih ciljeva kompanije.

- Primena alata prilikom narednog mesečnog i godišnjeg planiranja prodaje i marketingaKome je seminar namenjen:

- Trening je namenjen zaposlenima koji aktivno realizuju marketing i prodajne aktivnosti, vlasnicima kompanija, direktorima, direktorima prodaje, direktorima finansija, menadžerima iz trgovačkog marketinga,menadžerima izvoza.Predavač:

Branko Budanović ima više od 20 godina rad u multinacionalnim kompanijama, na više tržiša. Izdao je knjigu

„Šta je starije? Marketing ili prodaja“. Direktor i vlasnik je Smart targeta.Ključne teme trening modula:

- Uloga prodaje i marketinga u funkcionisanju kompanije

- Kako se pristupa pripremi izrade planova?

- Šta treba da čine direktori oba odeljenja?

- Kako analizirati i planirati efikasnost budžeta - ROI?

- Kako se formira prodajni i marketing budžet?

- Kako direktor finansija učestvuje u kreairanju oba plana?

- Veza marketing aktivnosti sa prodajnim aktivnostima

- Procedure izrade godišnjeg marketing i prodajnog plana

- Test kreiranog plana marketing i prodaje