Geotermalna energija u našem dvorištu

Jezik: Serbian

Energetika
Udruženje industrije Privredne komore Beograda u saradnji sa EU Build, Build Energy Team – BET a pod pokroviteljstvom Sekretarijata za energetiku Grada Beograda i Rudarsko – geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizuje konferenciju: “GEOTERMALNA ENERGIJA U NAŠEM DVORIŠTU”Srbija ima velikih potencijala za korišćenje geotermalne energije, ali je njeno korišćenje simbolično jer se najviše koristi u balneološke i sportsko-rekreativne svrhe.Cilj skupa je da ukaže na geotermalni potencijal i prednosti korišćenja geotermalne energije, istakne značaj korišćenja geotermalne energije kao stabilnog i ekonomski isplativog obnovljivog izvora energije, predstavi primere dobre prakse, prikaže zakonske okvire za korišćenje geotermalne energije, kao i najpovoljnijih načina finansiranja eksploatacije ovog obnovljivog izvora energije, kao i da ukaže na značaj korišćenja geotermalne energije u smanjenju emisije štetnih gasova koji utiču na klimatske promene.

Cene

Za sve informacije možete se obratiti kontakt osobi: Maja Dragutinović, savetnik u Privrednoj komori Beograda

Izvor: kombeg.org.rs