GDPR – Regulativa za unapređenje poslovanja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Šta nam donosi novo-usvojeni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti?

Da li ćemo moći da koristimo do sada prikupljene podatke o našim klijentima/kupcima?

Smemo li da šaljemo mejlove, sms-poruke i druge vrste obaveštenja kupcima?

Šta su lični podaci kada su u pitanju zaposleni i poslovni partneri?

Kolike su kazne u Srbiji i van nje i kako da ih izbegnemo?Na ova i na druga pitanja, odgovore ćete pronaći na našem jednodnevnom seminaru o GDPR-u koji će se održati u prostorijama Inovacione laboratorije EUREKA, Dubrovačka 6 na Dorćolu.Broj mesta na ovom savetovanju je ograničen. Rezervacije i prve prijave primamo po redosledu prijavljivanja i uplate, mejlom na adrese: milica.bikic@seeproject.rs i office@konferencije.rs do utorka 21. maja 2019. godine.PROGRAM SEMINARA1. Pravni vidici

- Uvodni deo i razlaganje pojmova

- Uredba (EU) 2016/679 ili GDPR

- Svrha i upotreba GDPR-a

- Principi koji se odnose na obradu podataka o ličnosti

- Pravna osnova (eng.Legal ground) za pravnu obraduž

- Posebne vrste podataka o ličnosti

- Zaštita dece

- Prava pojedinca

- Operator, procesor, podprocesor

- Ovlašćenjo lice za zaštitu podataka o ličnosti

- Obaveštenje nadzornog organa o slučaju prekršaja

- Ocena učinka sa zaštitom ličnih podataka

- Pravilnik o zaštiti ličnih podataka

- Evidencija radnji obrade i zašto nam je ista potrebna2. Tehnički i organizacijaski aspekti GDPR-a

- Osiguravanje bezbednosti ličnih podataka

- Zamke i pretnje zaštiti ličnih podataka

- Kako pristupiti uvođenju GDPR-a i vašoj organizacijii vašim izazovima

- Alati za efikasnu implementaciju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a

- Prenos svesti u privatno/zasebno okruženje3. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR

- Marketinški izazovLaboratorija za inovacije EUREKA u saradnji sa kompanijom Ascaldera

www.labeureka.net

www.ascaldera.com/solutions/gdpr

Cene

Kotizacija za seminar iznosi 12.000 RSD.
Drugi učesnik seminara iz iste organizacije dobija 10% na punu cenu kotizacije, a treći popust od 20% na punu cenu kotizacije.