GDPR – Regulativa za unapređenje poslovanja

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Šta nam donosi novo-usvojeni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti?
Da li ćemo moći da koristimo do sada prikupljene podatke o našim klijentima/kupcima?
Smemo li da šaljemo mejlove, sms-poruke i druge vrste obaveštenja kupcima?
Šta su lični podaci kada su u pitanju zaposleni i poslovni partneri?
Kolike su kazne u Srbiji i van nje i kako da ih izbegnemo?

Na ova i na druga pitanja, odgovore ćete pronaći na našem jednodnevnom seminaru o GDPR-u koji će se održati u prostorijama Inovacione laboratorije EUREKA, Dubrovačka 6 na Dorćolu.

Broj mesta na ovom savetovanju je ograničen. Rezervacije i prve prijave primamo po redosledu prijavljivanja i uplate, mejlom na adrese: milica.bikic@seeproject.rs i office@konferencije.rs do utorka 21. maja 2019. godine.

PROGRAM SEMINARA

1. Pravni vidici
- Uvodni deo i razlaganje pojmova
- Uredba (EU) 2016/679 ili GDPR
- Svrha i upotreba GDPR-a
- Principi koji se odnose na obradu podataka o ličnosti
- Pravna osnova (eng.Legal ground) za pravnu obraduž
- Posebne vrste podataka o ličnosti
- Zaštita dece
- Prava pojedinca
- Operator, procesor, podprocesor
- Ovlašćenjo lice za zaštitu podataka o ličnosti
- Obaveštenje nadzornog organa o slučaju prekršaja
- Ocena učinka sa zaštitom ličnih podataka
- Pravilnik o zaštiti ličnih podataka
- Evidencija radnji obrade i zašto nam je ista potrebna

2. Tehnički i organizacijaski aspekti GDPR-a
- Osiguravanje bezbednosti ličnih podataka
- Zamke i pretnje zaštiti ličnih podataka
- Kako pristupiti uvođenju GDPR-a i vašoj organizacijii vašim izazovima
- Alati za efikasnu implementaciju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a
- Prenos svesti u privatno/zasebno okruženje

3. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR
- Marketinški izazov

Laboratorija za inovacije EUREKA u saradnji sa kompanijom Ascaldera
www.labeureka.net
www.ascaldera.com/solutions/gdpr

Cene karata

Kotizacija za seminar iznosi 12.000 RSD.
Drugi učesnik seminara iz iste organizacije dobija 10% na punu cenu kotizacije, a treći popust od 20% na punu cenu kotizacije.