GDPR – pravni, informatički i organizacioni aspekt zaštite podataka

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

U maju 2018. godine stupa na snagu pravna regulativa Evropske Unije kojom će se ojačati i unificirati zaštita podataka svih pojedinaca koji su rezidenti EU.
GDPR (General Data Protection Regulation) principe treba da poštuju svi koji obrađuju podatke građana EU, a u slučaju neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti propisane su visoke kazne fizičkim i pravnim licima.
Zakon o zaštiti podataka koji će biti donet u Srbiji će u velikoj meri biti u skladu sa GDPR direktivom.
Obuka je namenjena pravnicima, IT menadžerima, marketing menadžerima, zaposlenima zaduženim za organizaciju i kvalitet poslovanja.
Ukoliko Vas zanima da li Vaše radno mesto zahteva poznavanje GDPR principa, možete nas kontaktirati.

Program obuke:

- Ekonomija podataka, privatnost i zaštita podataka o ličnosti
- Uvod u GDPR (struktura i primena)
- Osnovni pojmovi (podatak, baza podataka, rukovalac, obrađivač..)
- GDPR principi i pravni osnov za obradu podataka
- Odgovornost za neusklađenost sa GDPR-om (kazne, rizici, krivična odgovornost..)
- Mapiranje toka podataka unutar organizacije kao osnova za usklađivanje
- Tehničke mere I (IT uloge, procesi, procena rizika i breach management)
- Tehničke mere II (enkripcije, role, autentifikacija i autorizacija)
- Organizacione mere i dokumentacija (ko je DPO, evidencije, procedure, privatnost…)
- Prava građana (obaveštenja, uvid, ispravka, brisanje i prenos)
- Izvoz i uvoz podataka
- Posebne vrste obrade (direktni marketing, HR procesi, video nadzor..)

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a.

Cene karata

Cena kursa 320,00 EUR
Dinamika 2 dana