Forenzičko računovodstvo - postupci i metode za otkrivanje manipulacija u finansijskim izveštajima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Brojni finansijski skandali koji su se desili širom sveta (Enron, Worldcom, itd) su obično bili praćeni i manipulacijama u finansijskim izveštajima. Ovo samo potvrđuje važnost informacija iz finansijskih izveštaja. Da one nisu važne ne bi ni bilo potrebe da se predstavljaju na pogrešan način. Državna regulativa i računovodstvena profesija u razvijenim tržišnim zemljama je reagovala pokušavajući izgraditi bolji institucionalni okvir za finansijsko izveštavanje čija je karakteristika pre svega jačanje nadzorne uloge države nad praksom finansijskog izveštavanja.Da bi mogli da prepoznamo i otkrijemo zloupotrebe sa finansijskim izveštajima prvo moramo da poznajemo razloge i povode za friziranje bilansa koje se nekada može kretati u pravcu iskazivanja većeg finansijskog rezultata i boljeg imovinsko- finansijskog položaja, a nekada suprotno tj. u pravcu iskazivanja manjeg finansijskog rezultata i lošijeg imovinsko-finansijskog položaja.Na ovom treningu se poklanja velika pažnja poznavanju tehnika i postupaka računovodstvenih mahinacija koje mogu pogoditi gotovo sve stavke finansijskih izveštaja, pri čemu učesnici razvijaju veštine forenzičnog računovodstva što im omogućuje da otkriju pogrešne iskaze u bilansima. Na seminaru će biti prikazana studija slučaja na praktičnom primeru preduzeća koje je imalo znatne finansijske nevolje.Svim učesnicima je obezbeđen Excel Spreadsheets prilagođen zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji.Ciljna grupa:

Kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, finansijski direktori i zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, zaposleni na poslovima suzbijanja privrednog kriminala, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi ostali koji su zainteresovani za ovu temu.Cilj treninga:

Praktična primena postupaka i metoda za otkrivanje manipulacija u finansijskim izveštajima.Teme:

- Finansijski izveštaji: informaciona moć, rizici i posledice

- Kreativno računovodstvo

- Situacije koje pogoduju manipulacijama

- Pravci istraživanja kvaliteta finansijskog izveštavanja

- Koncept kvaliteta dobitka preduzeća

- Analiza latentnih rezervi i skrivenih gubitaka

- Analiza vanbilansnih pozicija

- Prepoznavanje indikatora kreativnog finansijskog izveštavanja

- Tradicionalna finansijska analiza

- Kvantitativna analiza crvenih indikatora (Benish-ov model upozoravajućih indikatora, F-Score model, Altman Z score, Akrual racia, itd)

- Kvalitativna analiza crvenih indikatoraPo završetku polaznik je osposobljen da:

- Prepozna situacije koje pogoduju manipulacijama

- Otkrije latentne rezerve i skrivene gubitke u bilansima

- Oceni kvalitet dobitka

- Identifikuje preduzeća koja su izložena finansijskim rizicima pomoću alata tradicionalne analize finansijskih izveštaja

- Praktično primeni savremene nestandarne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu

- Oceni izloženost rizicima privrednog entiteta sa kojima njegov entitet stupa u kreditne, ili bilo koje druge poslovne odnose.Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena kotizacije iznosi 19.700,00 RSD + PDV