Finansijsko upravljanje i kontrola i strateški plan

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Pozivamo Vas na novi ciklus školovanja u organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. na uvek aktuelne teme - Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan.
U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog Stručnog školovanja za 2019-tu godinu.
Budite naši gosti!

U nastavku se moţete detaljnije uputiti o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno poloţenog ispita i podnošenja dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat stiče uslov za izdavanje Stručnog Sertifikata (sertifikat je vaţeći u celoj EU).

Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.
Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i imati oslonac u Strateškom planu radi efikasnijeg izvršavanja budžeta/finansijskog plana. Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze.

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).

Predavač je - Dr. Željko Krpan , eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Gost predavač je - Danijela Bokan; Ministarstvo finansija- Šef odseka za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Sposobnost kandidata nakon završenog školovanja su:
- Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
- Izrada procesne orijentacije organizacije
- Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
- Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
- Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
- Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
- Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

Mesto održavanja trodnevnog školovanja:
Hotel „Palisad“ Zlatibor

- Cena noćenja po osobi, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.500,00 rsd
- Cena noćenja po osobi u dvokrevetnoj sobi , pun pansion iznosi 5.970,00 rsd
- Cene su date po osobi dnevno, u cene nije uračunata boravišna taksa u iznosu od 120rsd

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu Hotela http://palisad.rs/

Program školovanja:
- Polaznici školovanja koji će biti smešteni u Hotelu „Palisad“ Zlatibor, prijavljuju se u utorak 16.04.2019. od 14h. Predavanja počinju u sredu 17.04.2019. u 10:00h.
- Materijal je obezbeđen za sve učesnike školovanja.


SREDA 17.04.2019.
10:00-13:30 – Upoznavanje i početak predavanja, obrada prvog modula sledećeg sadržaja:
- Zakonska regulativa
- Definisanje - koja imenovanja i zbog čega je potrebno napraviti pre nego što se krene u samu proceduru implementacije, definisanje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva
- Pregled upitnika o samoocenjivanju u propisanom obliku od strane Ministarstva finansija
- Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima
- Uloga interne revizije

13:30 - 14:30 – pauza za ručak

14:30 - 16:00 – nastavak predavanja, obrada drugog modula sledećeg sadržaja:
- Procesna orijentacija - koju podelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje
- Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura sto je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika.

ČETVRTAK 18.04.2019.
10:00-13:30 - nastavak predavanja,obrada trećeg modula sledećeg sadržaja:
- Upravljanje rizicima- celokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, verovatnoći nastanka i proceni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izveštavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima.
- Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima.

13:30 – 14:30 – pauza za ručak

14:30 – 16:00 - nastavak predavanja, obrada četvrtog modula koji sadrži zadatke za vežbu koje će polaznici školovanja raditi uz pomoć naših predavača

PETAK 19.04.2019.
10:00 - 13:30 - početak predavanja
- rekapitulacija svih modula, zadataka i odgovori na pitanja polaznika

13:30 -14:30 - pauza za ručak

14:30 – 15:30 – polaganje ispita

Cene karata

Školovanje sa izdavanjem sertifikata EU: 60.000,00 rsd.

Izvor: sevoi.eu