Finansijsko upravljanje i kontrola i strateški plan

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Pozivamo Vas na novi ciklus školovanja u organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. na uvek aktuelne teme - Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan.

U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog Stručnog školovanja za 2019-tu godinu.

Budite naši gosti!U nastavku se moţete detaljnije uputiti o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno poloţenog ispita i podnošenja dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat stiče uslov za izdavanje Stručnog Sertifikata (sertifikat je vaţeći u celoj EU).Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.

Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i imati oslonac u Strateškom planu radi efikasnijeg izvršavanja budžeta/finansijskog plana. Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze.Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).Predavač je - Dr. Željko Krpan , eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).Gost predavač je - Danijela Bokan; Ministarstvo finansija- Šef odseka za finansijsko upravljanje i kontrolu.Sposobnost kandidata nakon završenog školovanja su:

- Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole

- Izrada procesne orijentacije organizacije

- Izrada registra rizika i procenjivanje rizika

- Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole

- Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji

- Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole

- Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnikaMesto održavanja trodnevnog školovanja:

Hotel „Palisad“ Zlatibor- Cena noćenja po osobi, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.500,00 rsd

- Cena noćenja po osobi u dvokrevetnoj sobi , pun pansion iznosi 5.970,00 rsd

- Cene su date po osobi dnevno, u cene nije uračunata boravišna taksa u iznosu od 120rsdDetalje smeštaja možete pogledati na sajtu Hotela http://palisad.rs/Program školovanja:

- Polaznici školovanja koji će biti smešteni u Hotelu „Palisad“ Zlatibor, prijavljuju se u utorak 16.04.2019. od 14h. Predavanja počinju u sredu 17.04.2019. u 10:00h.

- Materijal je obezbeđen za sve učesnike školovanja.

SREDA 17.04.2019.

10:00-13:30 – Upoznavanje i početak predavanja, obrada prvog modula sledećeg sadržaja:

- Zakonska regulativa

- Definisanje - koja imenovanja i zbog čega je potrebno napraviti pre nego što se krene u samu proceduru implementacije, definisanje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva

- Pregled upitnika o samoocenjivanju u propisanom obliku od strane Ministarstva finansija

- Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima

- Uloga interne revizije13:30 - 14:30 – pauza za ručak14:30 - 16:00 – nastavak predavanja, obrada drugog modula sledećeg sadržaja:

- Procesna orijentacija - koju podelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje

- Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura sto je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika.ČETVRTAK 18.04.2019.

10:00-13:30 - nastavak predavanja,obrada trećeg modula sledećeg sadržaja:

- Upravljanje rizicima- celokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, verovatnoći nastanka i proceni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izveštavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima.

- Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima.13:30 – 14:30 – pauza za ručak14:30 – 16:00 - nastavak predavanja, obrada četvrtog modula koji sadrži zadatke za vežbu koje će polaznici školovanja raditi uz pomoć naših predavačaPETAK 19.04.2019.

10:00 - 13:30 - početak predavanja

- rekapitulacija svih modula, zadataka i odgovori na pitanja polaznika13:30 -14:30 - pauza za ručak14:30 – 15:30 – polaganje ispita

Cene

Školovanje sa izdavanjem sertifikata EU: 60.000,00 rsd.

Izvor: sevoi.eu