Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Pozivamo Vas na novi ciklus školovanja u organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. na uvek aktuelne teme - Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan.
U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog Stručnog školovanja za 2018-tu godinu.
Budite naši gosti!

Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.
Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i imati oslonac u Strateškom planu radi efikasnijeg izvršavanja budžeta/finansijskog plana. Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze.

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).

Predavač je - Dr. Željko Krpan , eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Gost predavač je - Danijela Bokan; Ministarstvo finansija- Šef odseka za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Sposobnost kandidata nakon završenog školovanja su:
- Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
- Izrada procesne orijentacije organizacije
- Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
- Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
- Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
- Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
- Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika


Cene karata

Školovanje sa izdavanjem sertifikata EU: 40.000,00 rsd.
Školovanje sa izdavanjem uverenja: 25.000,00 rsd.

Izvor: sevoi.eu