Finansijsko upravljanje i kontrola i strateški plan

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Pozivamo Vas na novi ciklus seminara u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) i Strateški plan.

Integrisani sistemi Finansijskog upravljanja i kontrole (kao planski dokument od finansijske važnosti) i Strateški plan (koji prati projekcije budžeta i finansijskog plana za naredne dve godine), omogućiće Vašoj organizaciji da ide u korak sa zahtevima Evropske Unije.

Seminar će Vam razjasniti suštinu Strateškog plana, način izrade, čemu služi, sta je cilj i upotreba. Upoznaće Vas sa prednostima pozicioniranja ciljeva Vaše organizacije u skladu sa budžetom/finansijskim planom na najbolji mogući način. Kroz zakonito, ekonomično i efektivno trošenje sredstava. U svrhu ostvarenja zadatih ciljeva će Vam svakako pomoći implementacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK-a).

Na seminaru biće predstavljen najsavremeniji alat za upravljanje FUK-om.

Implementacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole je Zakonom o budžetskom sistemu čl. 81 i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru čl. 13 navedena kao obaveza uvođenja kod svih korisnika javnih sredstava.

Seminar je namenjen svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava kao i zaposlenima u lokalnoj samoupravi.

DOPRINOSIMO STRATEŠKOM PLANIRANJU, EFIKASNIJEM RAZVOJU I KONTROLISANOM UPRAVLJANJU NAŠIH KORISNIKA, SMANJUJUĆI RIZIK POSLOVANJA

PREDAVAČ NA SEMINARU
Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

PROGRAM SEMINARA
Početak seminara je u 10:00h, Terazije br.23, II sprat

10:00h - 11:30h – Početak seminara i obrada teme sledećeg sadržaja:
- Upoznavanje sa zakonskom regulativom
- Poglavlje 32: Gde je Republika Srbija danas?
- Uvodni deo o FUK-u: komponente finansijskog upravljanja i kontrole
- Veze između strateškog plana i programskog budžeta
- Elementi strateškog plana
- Pregled upitnika o samo-ocenjivanju
- Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima
- Uloga interne revizije

11:30h - 12:00h – Pauza

12:00h – 14:30h - Procesna orijentacija - koju podelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje:
- Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura što je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika
- Javna preduzeća i FUK- obaveze, uloga, sankcije
- Upravljanje rizicima- celokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, verovatnoći nastanka i proceni učinaka/rezultata, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izveštavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima.
- Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima
- PREDSTAVLJANJE NAJSAVREMENIJEG ALATA ZA UPRAVLJANJE FUK- OM

*materijal obezbeđen za sve učesnike seminara

Svoj dolazak možete potvrditi slanjem ispunjene prijavnice na:
ljgmizic@sevoi.eu

Cene karata

Kotizacija: 11.520,00 RSD

(u cenu uračunato osveženje - čaj/kafa)

Izvor: sevoi.eu