Finansijsko upravljanje i kontrola i strateški plan

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Integrisani sistemi "Finansijsko upravljanje i kontrola" (kao planski dokument od finansijske važnosti) i "Strateški plan" (koji prati projekcije budžeta i finansijskog plana za naredne dve godine), omogućiće Vašoj organizaciji da ide u korak sa zahtevima Evropske Unije.

Seminar će Vam razjasniti suštinu strateškog plana, način izrade, čemu služi, šta je cilj i koja je upotreba. Upoznaće Vas sa prednostima pozicioniranja ciljeva vaše organizacije u skladu sa budžetom/finansijskim planom na najbolji mogući način, kroz zakonito, ekonomično efektivno trošenje sredstava.

U svrhu ostvarenja zadatih ciljeva će Vam svakako pomoći implementacija sistema FUK-a (finansijskog upravljanja i kontrole). Implementacija sistema FUK-a je "Zakonom o budžetskom sistemu čl. 81" i "Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funcionisanje sistema FUK u javnom sektoru čl. 13" navedena kao obaveza uvođenja svih korisnika javnih sredstava.

Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.

Omogućite svojoj organizaciji transparentno i efikasno poslovanje!

Predavači na školovanju
Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti i izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama ( Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovima ).

Program Seminara
Početak seminara je u 10:00h, Terazije br.23, II sprat
- 09:30 - 10:00h – Prijava učesnika

Početak seminara i obrada teme sledećeg sadržaja:
- Upoznavanje sa zakonskom regulativom
- Poglavlje 32: Gde je RS danas?
- Uvodni deo o FUK-u: komponente finansijskog upravljanja i kontrole
- Veze između strateškog plana i programskog budžeta
- Elementi strateškog plana
- Pregled upitnika o samo-ocenjivanju
- Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima
- Uloga interne revizije

-11:30 - 12:00 – Pauza

Procesna orijentacija - koju podelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje
- Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura sto je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika
- Javna preduzeća i FUK- obaveze, uloga, sankcije
- Upravljanje rizicima- celokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, verovatnoći nastanka i proceni učinaka/rezultata, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izveštavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima.
- Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima
*materijal obezbeđen za sve učesnike seminara

Cene karata

Kotizacija: 11.520,00 RSD

(u cenu uračunato osveženje - čaj/kafa)

Izvor: sevoi.eu