Finansijski aspekti merdžera i akvizicija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Preduzeće može da ostvari rast pomoću internog rasta i eksternog rasta. Eksterni rast u formi merdžera i akvizicija je brži ali može biti i mnogo rizičniji ako se pre svega ne utvrdi pravilno vrednost ciljnog preduzeća i vrednost potencijalne sinergije, kao i vrednost kontrole koja se često pogrešno anticipira kao sticanje većinskog udela u preduzeću, a ne kao razlika između vrednosti kapitala na postojećem nivou upravljanja tzv, status quo vrednost i vrednosti kapitala preduzeća kada se njime upravlja na optimalan način.Vrednost sinergije je nešto što se tako često obećava prilikom transakcija preuzimanja ali isto tako nešto što se tako retko ostvari, zbog toga ćemo na ovom treningu posvetiti posebnu pažnju vrednovanju sinergije.Cilj merdžera i akvizicija je stvaranje dodate vrednosti. Da bi se taj cilj ostvario potrebno je:

- izvršiti kvalitetnu analizu finansijskih izveštaja ciljnog preduzeća kao i

- pravilno vrednovanje kapitala ciljnog preduzeća, sinergije i kontrole.Trening se radi na računarima i svaki učesnik dobija Excel alate za analizu finansijskih izveštaja ciljnog preduzeća, analizu kvaliteta finansijskih izveštaja, što se često zapostavlja i u našoj praksi je jako malo zastupljeno. Pored toga, učesnici dobijaju Excel alate za procenu vrednosti kapitala ciljnog preduzeća pomoću različitih metoda, kao i alate za vrednovanje sinergije i kontrole.Ciljna grupa:

Finansijski direktori, finansijski analitičari, zaposleni u kontrolingu i finansijama, kreditni analitičari, konsultanti i svi ostali zainteresovani.Cilj treninga:

Praktična primena alata i tehnika finansijske analize u transakcijama merdžera i akvizicija.Teme:

- Motivi za merdžere i akvizicije

- Prijateljska vs. neprijateljska preuzimanja

- Izveštajna osnova za analizu ciljnog preduzeća

- Tradicionalna analiza finansijskih izveštaja ciljnog preduzeća (racio analiza, analiza novčanih tokova, analiza neto obrtnog kapitala, itd)

- Analiza kvaliteta finansijskih izveštaja ciljnog preduzeća (racio kvaliteta prihoda, racio kvaliteta dobitka, akrual racia, Beneish model, itd)

- Određivanje diskontne stope prilikom vrednovanja ciljnog preduzeća i sinergije

- Procena vrednosti sopstvenog kapitala pomoću DNT modela

- Procena vrednosti sopstvenog kapitala pomoću modela rezidualnog dobitka

- Primena tehnika relativnog vrednovanja u procesu preuzimanja preduzeća (EV/.EBITDA, P/E, P/B, P/S, P/CFO, transakcioni i tržišni množioci)

- Vrednovanje kontrole

- Vrednovanje sinergijePo završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume motive za merdžere i akvizicije

- Razume izveštajnu osnovu za analizu transakcija merdžera i akvizicija i prepozna problem dostupnosti informacija u kontekstu prijateljskih preuzimanja vs. neprijateljskih preuzimanja

- Primeni analizu finansijskih izveštaja ciljnog preduzeća

- Primeni alate za ocenu kvaliteta finansijskih izveštaja

- Pravilno utvrdi diskontnu stopu

- Primeni model DNT u vrednovanju sopstvenog kapitala

- Primeni model rezidualnog dobitka u vrednovanju sopstvenog kapitala

- Razume koncept čiste EBITDA

- Primeni tehnike relativnog vrednovanja u transakcijama merdžera i akvizicija

- Proceni vrednost kontrole

- Proceni vrednost sinergijePredavač:

- Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena treninga je 37.700,00 RSD + PDV