Finansije u praksi od A do Š

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Bez obzira da li je naš “background” iz marketinga, proizvodnje, razvoja, prodaje ili neke od atraktivnih tehnologija, neophodno nam je finansijsko znanje i veštine ako zaista želimo da razumemo donošenje i sprovođenje odluka, kao i upravljanje kompanijom. Unapređeno znanje u vezi sa ovim poslovnim i finansijskim procesima će sasvim sigurno unaprediti Vašu sposobnost da donosite efektivne i efikasne odluke

Cilj treninga je da se kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera, polaznici osposobe i nauče:
- Šta su to finansije i čemu služe?
- Koji su ciljevi u poslovanju iz ugla finansija?
- Zašto nefinansijeri moraju da znaju ponešto o svemu ovom?
- Kome su namenjeni izveštaji, kakvi sve izveštaji postoje?
- Zašto nešto može, a nešto ne može u finansijama?
- Šta se nalazi u bilansu stanja? Imovina VS kapital?
- Kredit i lizing – razlike i sličnosti? Kako se obračunava kamata - šta mi to nude u banci?
- Koje informacije se nalaze u bilansu uspeha? Šta su rashodi, a šta troškovi? Na šta plaćamo porez na dobit?
- Koje informacije se nalaze u cash-flow izveštaju? Šta su prilivi, a šta prihodi? Zašto nemam para, a ima profita?
- Kako izgledaju zvanični bilansi kompanija na našim prostorima?
Trening se realizuje putem predavanja, vežbi, diskusija, pitanja i odgovora.

PREDAVAČI:
Ljubomir Jovanović - Diplomirani ekonomista, Konsultant Omega Konsalting Tima
Sa 10 godina konsultantskog i 20 godina poslovnog iskustva, kao konsultant učestvuje na projektima više desetina organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja i uspostavljanja sistema merenja i izveštavanja. Kao predavač na više od 100 treninga, seminara, konferencija i samita.

Srđan Sladoje - Diplomirani inženjer organizacionih nauka Konsultant Omega Konsalting Tima sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti kontrolinga i poslovnih finansija.
Iskustvo: kao konsultant na projektima organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja i uspostavljanja sistema merenja i izveštavanja i kao predavač.

Ciljna grupa:
Basic – Namenjen je početnicima u poslovanju i finansijama i svima onima koji se finansijima nisu bavili niti učili, ali su im zahtevi posla i radnih mesta nametnuli potrebu za ovim znanjima.

Polaznici dobijaju: priručnik, radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci


Raspored održavanja treninga
23.02.2018. god. od 13,00 do 17,00
24.02.2018. god. od 09,00 do 13,00
09.03.2018. god. od 13,00 do 17,00
10.03.2018. god. od 09,00 do 13,00
23.03.2018. god. od 13,00 do 17,00
24.03.2018. god. od 09,00 do 13,00

Cene karata

Kotizacija iznosi 45.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)