FIDIC Ugovori - Primena na projektima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Nacionalna asocijacija u Srbiji - Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES) Vas poziva na dvodnevnu obuku:

"FIDIC Ugovori – Primena na projektima", koja će se održati 11-12. juna 2019. u Beogradu.Postanite spremni za standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni. Budite obučeni za rad sa uslovima ugovora koji postaju svetski ugovorni jezik 21. veka na razvojnim projektima!Usled sve veće potrebe za upoznavanjem sa međunarodno usvojenim procedurama za realizaciju projekata, porasta broja projekata u Srbiji finansiranih delom iz finansijskih aranžmana koje našoj zemlji daju međunarodne finansijske organizacije (World Bank, EIB, EAR, EBRD), kao i zbog sve veće potražnje naših stručnjaka na projektima u inostranstvu, Udruženje inženjera konsultanata Srbije (ACES) – nacionalna FIDIC asocijacija u Srbiji organizuje dvodnevnu obuku.Kome je obuka namenjena

Rukovodiocima kompanija, rukovodiocima sektora, rukovodiocima razvoja, inženjerima, inženjerima nadzora, pravnicima, ekonomistima i svima onima koji se u svojim firmama bave međunarodnim ugovorima.Ciljevi obuke

Cilj obuke je da unapredi rad i efikasnost svih onih koji se u svojim firmama bave međunarodnim ugovorima, kroz upoznavanje sa FIDIC organizacijom i metodologijom, formama ugovora i procedurama za realizaciju projekata.

Bićete upoznati sa:

- Međunarodnim uslovima ugovora i uslovima za njihovu primenu

- Osnovnim odredbama najviše korišćenih formi ugovora,

- FIDIC procedurama na investicionim projektima,

- Prednostima i izazovima koji se mogu javiti prilikom

- korišćenja ovakvih formi ugovora u Srbiji

Polaznici iz firmi-članica ACES-a ostvaruju popust na cenu obuke.Rok za prijavu je 04. jun 2019. godine.

Cene

Kotizacija za dvodnevnu obuku za članice ACES-a iznosi 300 EUR + PDV
Kotizacija za dvodnevnu obuku za prijave do 28.05.2019 iznosi 350 EUR + PDV
Kotizacija za dvodnevnu obuku od 29.05.2019 do 4.06. 2019 za članice ACES-a iznosi 400 EUR + PDV

* Uplatu izvršiti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.