FABelgrade

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
U Beogradu se sredinom maja održava prva fab lab konferencija u regionu, koja će okupiti entuzijaste u polju digitalne fabrikacije i njene šire upotrebe.Digitalna fabrikacija podrazumeva proizvodnju u kojoj kompjuter kontroliše mašinu kojom se radi, a krajnji rezultat je prevođenje digitalnog u fizički objekat. Najbolji primer za to je štampanje najrazličitijih predmeta i proizvoda uz pomoć 3D štampača, koji se već koriste u obrazovne svrhe u velikom broju škola u razvijenim zemljama u svetu.Govornici među kojima su preduzetnici/e, naučnici/e, osnivači/ice fab labova, investitori/ke iz zemlje i sveta su podeljeni na osam panela:

- Digitalna fabrikacija i STEM nauke

- Digitalna fabrikacija i preduzetništvo

- Ekonomija: U kakvim odnosima su fabrikacija i industrija?

- Digitalna fabrikacija i obrazovanje

- Digitalna fabrikacija i dizajn/arhitektura

- Digitalna fabrikacija i održivi razvoj

- Elektronika i robotika

- Panel predstavnika regionalnih fab labovaPored panela, učesnicima će na raspolaganju biti besplatne radionice, među kojima su radionice za nastavnike/ce tokom kojih će se upoznati sa maker zajednicom i novim tehnologijama, i The New Raw o ponovnoj upotrebi odbačene plastike. Više o radionicama, kao i prijave možete pronaći ovde.Organizatori konferencije su Fab Inicijativa, Polyhedra Fab Lab i Fab Lab Belgrade, a konferencija će biti održana 14. i 15. maja u Domu omladine u Beogradu uz finansijsku pomoć ambasade SAD u Beogradu.

Izvor: fabelgrade.io