Excel kalkulator za izračunavanje cene proizvodnje

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Koliko često Vam se dešavaju greške pri kalkulaciji za troškove proizvodnje? Da li imate jasnu strukturu kalkulacije sa uključenim svim materijalima, radom, mašinama i preostalim troškovima? Koliko Vam je potrebno vremena da sačinite kalkulaciju? U kojoj meri je Vaša kalkulacija automatizovana i kada izvodite analizu isplativosti?

Prepoznajte mogućnost unapređenja brzine Vašeg rada i tačnost kalkulacija koje dobijate. Ovladajte mogućnostima koje pruža MS Excel i automatizujte svoj rad! Kreirajte kalkulacije sa jasnom strukturom kako biste uporedili planirane i realne troškove proizvodnje.

Obuka je namenjena svim tipovima proizvodnje bez obzira da li je u pitanju pojedinačna ili serijska proizvodnja.

Nakon seminar ćete:
- Naučiti kako da kreirate kvalitetnu bazu materijala i rada kojom možete lako manipulisati
- Naučiti kako da samostalno koristite Excel funkcije neophodne za automatizaciju kalkulatora troškova/cena proizvoda
- Lako porediti različite ili iste poslove kroz planirane i realne troškove
- Naučiti kako da automatizujete kalkulaciju pri promeni dva faktora (primer: automatizovana kalkulacija cene u odnosu na različite tiraže i marže)
- Povećati brzinu generisanja i razmene informacija kako biste u što kraćem vremenskom intervalu odgovorili na zahteve sa kojima se susrećete
- Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media


Radi lakšeg snalaženja i kvalitetnijeg rada, preporučujemo Vam da seminar pohađate na svom laptopu sa instaliranim MS Office-om (verzije 2007 ili novije). Dva dana pre seminara ćete putem elektronske pošte dobiti materijale koje ćete koristiti tokom trajanja seminara i koje zadržavate.

TEME SEMINARA
Seminar se izvodi kroz realne baze podataka i sve teme će biti obrađene kroz interaktivan rad svih učesnika u MS Excel-u.
- Kreiranje dobre baze materijala/rada i korišćenje Indirect funkcije: Koja pravila treba poštovati pri kreiranju baze materijala/rada kako bi se ista mogla u potpunosti upotrebiti u kalkulatoru. Kako grupisati materijale/rad i omogućiti padajuće liste po grupama i podrgupama.
- Vlookup i Match funkcije – Povezivanje baze materijala/rada sa cenama i odabranim vrednostima iz padajućih lista. Kako da u nekoliko klikova bez greške dobijemo sve potrebne informacije o materijalu/radu i njegovoj ceni.
- IF, AND i OR funkcije – Kako da u zavisnosti od potreba definišemo uslove kalkulacije. Uključivanje različitih faktora koji utiču na kalkulaciju cene i kako da rečenicu “Ako je ovo X onda želim da mi računa na onaj način, a ako je drugačije onda želim da mi računa na ovaj način” automatizujemo u kalkulatoru.
- Data table – Kako automatizovati kalkulaciju u odnosu na dva promenljiva faktora. Kako automatski odrediti cenu za različite tiraže i različite marže. Kako zaključati kalkulator i sprečiti nastanak greške.
- Zatvaranje seminara: Diskusija o pređenim oblastima, pitanja, razmena iskustava polaznika i saveti predavača.

*Svi polaznici treba da poseduju računare sa instaliranim MS Office-om (verzije 2007 ili novije). Dva dana pre seminara će putem elektronske pošte dobiti materijale koji će biti korišćeni tokom trajanja seminara i koje zadržavaju kao podsetnik na obrađene teme.

Primer automatizovanog kalkulatora za izračunavanje cene proizvodnje možete videti klikom na linku dole.

Predavač: Uglješa Bogdanović

Cene karata

Cena kotizacije: 15.600,00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!