Excel dashboard

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Predavač: Aleksandar Matić dipl inž MBA PMPDanas pravovremene i kvalitetne informacije imaju veliku vrednost, a davanje smisla podacima kojima raspolažemo utiče na donošenje odluka i čini razliku između uspešnih i neuspešnih kompanija. Kako obraditi veliku količinu podataka? Ovo je problem sa kojim se u današnje vreme suočavaju gotovo sve kompanije. Da bi maksimalno iskoristili informacije i kreirali podatke korisne za donošenje najboljih poslovnih odluka potreban je alat koji će im to omogućiti.Ova obuka je deo ciklusa treninga namenjenih analitici podataka u okviru Excel-a, a čiji je cilj ovladavanje spektrom alata za analitiku podataka kako bi se u svakoj situaciji mogao izabrati najbolji i najefikasniji alat sa krojnjim ciljem donošenja najboljih poslovnih odluka u datoj situaciji.Dashboard je vizuelni interfejs koji omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju vizuelni pregled kompletnog poslovanja i na osnovu toga da brzo donesu odluke..Cilj treninga:

- Donošenje boljih poslovnih odluka korišćenjem dobijenih podataka

- Ovladavanje alatima za kreiranje kompleksnih analiza

- Optimizacija poslovanja korišćenjem pravih informacija

- Bolji uvid u poslovanjeOsnovne teme treninga:

Osnovni principi vizuelizacije podataka

- Grafikoni u Excel-u

- Ineraktivne kontrole

- Kreiranje Dashboad-aKome je seminar namenjen :

Trening je namenjen profesionalcima koji se bave kreiranjem izveštaja i analizom podataka: finansijskim analitičarima, zaposlenima u sektorima finansija, računovodstva, prodaje i slično. Za pohađanje treninga je neophodno poznavanje rada uExcel -u, kreiranje jednostvnih izveštaja i grafikona.Koje su koristi od seminara:

Za pojedincePosle treninga polaznici će biti osposbljeni da:

- Kreiraju kompleksne izveštaje uz pomoć Excel -a;

- Kreiraju interaktivne izveštaje koji se mogu prilagoditi krajnjim korisnicima;

- Kreiraju izveštaje u skladu sa principima i tehnikama vizuelizacije podataka;

- Izvrše izbor načina prezentacije podataka;

- Kreiraju složene i interaktivne izveštaje uz pomoć kojih mogu dobiti novi pogled na poslovne informacije.Za kompanije

- Donošenje boljih poslovnih odluka korišćenjem dobijenih podataka.

- Optimizacija poslovanja korišćenjem pravih informacija.

- Bolji uvid u poslovanje.

- Radi lakšeg snalaženja i kvalitetnijeg rada, preporučujemo Vam da seminar pohađate na svom laptopu sa instalianim Excel-om.

- U slučaju da treba da Vam obezbedimo kompjuter, molimo Vas da nas o tome blagovremeno obavestite.Ciklus specijalističkih treninga se sastoji iz modula:

Trening modul E1: Pivot tabele u Excel-u

Trening modul E2: Kreiranje Excel dashboard-a

Trening modul E3: Power Query

Trening modul E4: PowerPivot za Excel 2010 Workshop

Cene

Kotizacija za modul Excel dashboard iznosi 200 EUR bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.
Kotizacija za kompletan specijalistički program: Pivot tabele, Excel Dashboard, Power Query, Power Pivot iznosi 590 EUR
Za dve i više prijava iz iste kompanije odobravamo popuste.