EU fondovi i kreiranje predloga projekta

Jezik Serbian

Obrazovanje i Edukacija

Kratak uvod u temu i njen značaj:
Ukupan budžet u okviru EU finansijske arene, za period 2014.-2020 g., iznosi preko 900 milijardi EUR. To jeste najveća finansijska arena, koja pruža obilje mogućnosti, ali je i najzahtevnija. Uspešan nastup u ovoj areni (imajući u vidu prosečnu ''prolaznost'' predloga projekata od 9- 15%) zahteva i adekvatna znanja i sposobnosti čija primena omogućava kreiranje uspešnog predloga projekta za (ko)finansiranje iz ovih fondova. Treba naglasiti i važne novine, u ovom periodu:
- pristup tržištu rizičnog i početnog kapitala
- SME Instrument koji omogućava samostalni (ili u okviru Konzorcijuma) MSP-ova
- novine u finansiranju istraživača
- najavljena pojednostavljenja za perion 2018.-2020. g.

Takođe, treba imati u vidu i da se ovaj okvirni program privodi kraju I da če finalni pozivi za predlaganje projekata biti obljavljeni krajem ove i početkom iduće (2018-e) godine – zavisno od izvora finansiranja I da će u ovom periodu konkurencija za dobijanje sredstava iz ovih fondova biti najžešća.

Kurs je namenjen svim pivrednicima u malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, insitutima i drugim zainteresovanim stranama.

Cilj seminara- treninga:
U okviru predviđenih, interaktivnih sesija, slušaocima će biti prezentovani dostupni izvori finansiranja, kao i detaljna analiza i demonstracija svih potrebnih koraka za kreiranje uspešnog predloga projekta.

Teme koje će biti obrađene (po tačkama):
Osnovne tematske celine:
- Novi programi za finansiranje iz fondova EU za period 2014.-2020.
- Dokumenti i koncepti
- Interesne strane i partneri
- Definisanje problema i ciljeva
- Struktura rada
- SWOT analiza
- Eksploatacija
- Alokacija resursa, finansijski principi, budžetiranje i tok novca
- Evaluacija
- Najčešće greške i preporuke

Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:
Ova obuka pružiće učesnicima mogućnost:
- sticanja detaljnih, kao i mogućnost
- unapređenja postojećih znanja i veština koje se odnose na načine i metodologiju kreiranja uspešnog predloga projekta.

Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da:
- Izaberu odgovarajući izvor finansiranja za svoju projektnu ideju
- Pronađu i na pravi način analiziraju potrebna dokumenta
- Aktivno učestvuju u formiranju uspešnog predloga projekta

Predavač: Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCM

CV predavača možete pogledati u prilogu ispod.