EU fondovi i kreiranje predloga projekta

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Kratak uvod u temu i njen značaj:

Ukupan budžet u okviru EU finansijske arene, za period 2014.-2020 g., iznosi preko 900 milijardi EUR. To jeste najveća finansijska arena, koja pruža obilje mogućnosti, ali je i najzahtevnija. Uspešan nastup u ovoj areni (imajući u vidu prosečnu ''prolaznost'' predloga projekata od 9- 15%) zahteva i adekvatna znanja i sposobnosti čija primena omogućava kreiranje uspešnog predloga projekta za (ko)finansiranje iz ovih fondova. Treba naglasiti i važne novine, u ovom periodu:

- pristup tržištu rizičnog i početnog kapitala

- SME Instrument koji omogućava samostalni (ili u okviru Konzorcijuma) MSP-ova

- novine u finansiranju istraživača

- najavljena pojednostavljenja za perion 2018.-2020. g.Takođe, treba imati u vidu i da se ovaj okvirni program privodi kraju I da če finalni pozivi za predlaganje projekata biti obljavljeni krajem ove i početkom iduće (2018-e) godine – zavisno od izvora finansiranja I da će u ovom periodu konkurencija za dobijanje sredstava iz ovih fondova biti najžešća.Kurs je namenjen svim pivrednicima u malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, insitutima i drugim zainteresovanim stranama.Cilj seminara- treninga:

U okviru predviđenih, interaktivnih sesija, slušaocima će biti prezentovani dostupni izvori finansiranja, kao i detaljna analiza i demonstracija svih potrebnih koraka za kreiranje uspešnog predloga projekta.Teme koje će biti obrađene (po tačkama):

Osnovne tematske celine:

- Novi programi za finansiranje iz fondova EU za period 2014.-2020.

- Dokumenti i koncepti

- Interesne strane i partneri

- Definisanje problema i ciljeva

- Struktura rada

- SWOT analiza

- Eksploatacija

- Alokacija resursa, finansijski principi, budžetiranje i tok novca

- Evaluacija

- Najčešće greške i preporukePo završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:

Ova obuka pružiće učesnicima mogućnost:

- sticanja detaljnih, kao i mogućnost

- unapređenja postojećih znanja i veština koje se odnose na načine i metodologiju kreiranja uspešnog predloga projekta.Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da:

- Izaberu odgovarajući izvor finansiranja za svoju projektnu ideju

- Pronađu i na pravi način analiziraju potrebna dokumenta

- Aktivno učestvuju u formiranju uspešnog predloga projektaPredavač: Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCMCV predavača možete pogledati u prilogu ispod.