EU fondovi i kreiranje predloga projekta

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ukupan budžet u okviru EU finansijske arene, za period 2014.-2020 g., iznosi preko 900 milijardi EUR. To jeste najveća finansijska arena, koja pruža obilje mogućnosti, ali je i najzahtevnija . Uspešan nastup u ovoj areni (imajući u vidu prosečnu ''prolaznost'' predloga projekata od 9-15%) zahteva i adekvatna znanja i sposobnosti čija primena omogućava kreiranje uspešnog predloga projekta za (ko)finansiranje iz ovih fondova. Treba naglasiti i važne novine, u ovom periodu:

- Pristup tržištu rizičnog i početnog kapitala

- SME Instrument koji omogućava samostalni (ili u okviru Konzorcijuma) MSP-ova

- Novine u finansiranju istraživača

- Najavljena pojednostavljenja za perion 2018.-2020. g.Kurs je namenjen svim pivrednicima u malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, insitutima i drugim zainteresovanim stranama.

U okviru predviđenih, interaktivnih sesija, slušaocima će biti prezentovani dostupni izvori finansiranja, kao i detaljna analiza i demonstracija svih potrebnih koraka za kreiranje uspešnog predloga projekta.Osnovne tematske celine:

- Novi programi za finansiranje iz fondova EU za period 2014.-2020.

- Dokumenti i koncepti

- Interesne strane i partneri

- Definisanje problema i ciljeva

- Struktura rada

- SWOT analiza

- Eksploatacija

- Alokacija resursa, finansijski principi, budžetiranje i tok novca

- Evaluacija

- Najčešće greške i preporukeOva obuka pružiće učesnicima mogućnost:

- Sticanja detaljnih, kao i mogućnost

- Unapređenja postojećih znanja i veština

koje se odnose na načine i metodologiju kreiranja uspešnog predloga projekta.Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da:

- Izaberu odgovarajući izvor finansiranja za svoju projektnu ideju

- Pronađu i na pravi način analiziraju potrebna dokumenta

- Aktivno učestvuju u formiranju uspešnog predloga projekta