EU fondovi i kreiranje predloga projekta

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ukupan budžet u okviru EU finansijske arene, za period 2014.-2020 g., iznosi preko 900 milijardi EUR. To jeste najveća finansijska arena, koja pruža obilje mogućnosti, ali je i najzahtevnija . Uspešan nastup u ovoj areni (imajući u vidu prosečnu ''prolaznost'' predloga projekata od 9-15%) zahteva i adekvatna znanja i sposobnosti čija primena omogućava kreiranje uspešnog predloga projekta za (ko)finansiranje iz ovih fondova. Treba naglasiti i važne novine, u ovom periodu:
- Pristup tržištu rizičnog i početnog kapitala
- SME Instrument koji omogućava samostalni (ili u okviru Konzorcijuma) MSP-ova
- Novine u finansiranju istraživača
- Najavljena pojednostavljenja za perion 2018.-2020. g.

Kurs je namenjen svim pivrednicima u malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, insitutima i drugim zainteresovanim stranama.
U okviru predviđenih, interaktivnih sesija, slušaocima će biti prezentovani dostupni izvori finansiranja, kao i detaljna analiza i demonstracija svih potrebnih koraka za kreiranje uspešnog predloga projekta.

Osnovne tematske celine:
- Novi programi za finansiranje iz fondova EU za period 2014.-2020.
- Dokumenti i koncepti
- Interesne strane i partneri
- Definisanje problema i ciljeva
- Struktura rada
- SWOT analiza
- Eksploatacija
- Alokacija resursa, finansijski principi, budžetiranje i tok novca
- Evaluacija
- Najčešće greške i preporuke

Ova obuka pružiće učesnicima mogućnost:
- Sticanja detaljnih, kao i mogućnost
- Unapređenja postojećih znanja i veština
koje se odnose na načine i metodologiju kreiranja uspešnog predloga projekta.

Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da:
- Izaberu odgovarajući izvor finansiranja za svoju projektnu ideju
- Pronađu i na pravi način analiziraju potrebna dokumenta
- Aktivno učestvuju u formiranju uspešnog predloga projekta