Emocionalna inteligencija u poslu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Emocionalna inteligencija je prema brojnim istraživanjima ključ poslovnog uspeha. Ljudi koji u većoj meri koriste emocionalnu inteligenciju su spremniji da sa više optimizma pristupe poslu, sposobniji su da se izbore sa neuspesima i ostvaruju jake poslovne veze sa klijentima. Takođe, oni su sposobniji da se suoče sa konfliktima.Često postavljana pitanja:

- Kako da kontrolišem svoje emocije na poslu?

- Kako da odgovorim na izazove na smiren i kontrolisan način?

- Kako da prepoznam emocije kod drugih ljudi?S obzirom da mnogi poslodavci ispituju emocionalnu inteligenciju tokom regrutacije zaposlenih, jasno je da je rad sa emocionalnom inteligencijom neophodna poslovna veština. Sve je više ljudi koji prepoznaju značaj emocionalne inteligencije, pa aktivno rade na učenju i razvoju ove veštine.Kroz ovaj trening naučićete kako da sagledate nivo sopstvene emocionalne inteligencije i razvijete strategije za upotrebu emocionalne inteligencije u radu. Takođe ćete shvatiti zbog čega je upotreba emocionalne inteligencije bitna i kako da je upotrebite za lični profesionalni razvoj i razvoj poslovnih veza.Ciljna grupa:

- Menadžeri ljudskih resursa,

- Tim lideri,

- Menadžeri svih nivoa u organizacijama javnog i privatnog sektora,

- Rukovodioci i zaposleni u sektoru za komunikaciju,

- Zaposleni u oblasti komunikacija i ljudskih resursa,

- Svi zaposleni koji žele da nauče kako da se izraze, steknu veće samopouzdanje, upravljaju svojim životom, ostvare zdrave interpersonalne odnose i realizuju svoje potencijale i ciljeve.Teme:

- Uvod u emocionalnu inteligenciju

- „Poznajući mene upoznaćes sebe“

- Načini komunikacije i proces razmišljanja

- „Filteri“ u komunikaciji

- Razumevanje emocija sagovornika

- Upravljanje emocijama u izazovnim situacijama

- Moć empatije

- Emocionalna inteligencija u praksiPo završetku treninga polaznik je osposobljen da:

- Sagleda sopstvene kompetencije emocionalne inteligencije

- Razume šta kod njega izaziva emocije i kakav je njihov uticaj

- Prepozna sopstvene emocionalne reakcije

- Razume kako mozak obrađuje emocije

- Spreči da emocije preovladaju na radnom mestu

- Prepozna emocije kod drugih

- Upotrebi empatiju u komunikaciji sa drugimaTrener:

Gordana Nikić, REBT psihoterapeut i supervisor, predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, direktor i osnivač Srpskog centra za RE&KBT. Aktivno radi kao predavač, psihoterapeut  i trener, vodi  programe  obuka za HR profesionalce, menadžere, tim lidere, konsultanate i profesionalce zainteresovane za unapređenje emocionalnih kompetencija. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima o emocionalnoj inteligenciji, liderstvu, poslovnoj komunikaciji, timskom radu i osobinama ličnosti menadžera  i zaposlenih. Doktor je psiholoških nauka.

Cene

Cena treninga: 21.360,00 RSD