Efikasni sastanci i delegiranje radnih zadataka

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Poslovni sastanci predstavljaju svakodnevi deo poslovanja i imaju izuzetan značaj za razvoj poslovanja i kompanije. Kako održati efikasan sastanak na kojem će biti donesene odluke koje će se sprovoditi? Kako se nositi sa svim preprekama u toku sastanka? Mnoga su pitanja i nedoumice u koje sami zapadamo u toku sastanka. I kada imamo produktivan sastanak na samom kraju ostaje delegiranje aktivnosti, jedna od najzahtevnijih aktivnosti za mnoge. Trening nudi priliku da ovladate tehnikama za vođenje produktivnih sastanaka i delegiranje radnih zadataka.

Sadržaj treninga:
- Značaj poslovnih sastanaka
- Svrha i ciljevi poslovnih sastanaka
- TCI model komunikacije tokom sastanaka
- Faze poslovnog sastanka
- Vođenje sastanka i moderiranje diskusije
- Šta ako stvari krenu naopako na sastanku
- Simptomi lošeg ili odsustva delegiranja
- Šta (ne)treba delegirati?
- Načini i stepeni delegiranja aktivnosti
- Šta se dešava u praksi sa delegiranjem?

Koristi za Vas i organizaciju:
- Stičete veštinu za efikasnu pripremu sastanaka
- Stičete veštinu vođenja sastanaka i aktivnog učestvovanja
- Dobijate konkretne alate za rešavanje poteškoća koje se mogu pojaviti u toku sastanka
- Ovladaćete efiksanim alatima za delegiranje poslovnih zadataka

Metode rada:
Trening je kombinacija predavanja, diskusije, praktičnih – interaktivnih vežbi i primene svih trening metoda koje su uče tokom treninga. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trener:
Uglješa Atanacković - Trener, Business Coach

Izvor: road.rs