Efektivna prezentacija u projektnom menadžmentu (18 sati)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Menadžeri, rukovodioci projekata, članovi projektnog tima, ključni učesnici projekta...
Trajanje: 3 dana (18 sati)

Prezentovanje ideja, planova i dostignuća od ključnog je značaja za uspešno rukovođenje projekta, posebno u fazi iniciranja i planiranja. Međutim, način na koji izlažete svoje ideje, jasan, razumljiv i upečatljiv nastup bitni su, kako u ostalim fazama životnog ciklusa projekta, tako i u svakodnevnim poslovnim situacijama.

Na ovom kursu naučićete da prezentujete različite sadržaje na način koji je efektan ali prilagođen Vašoj ličnosti i stilu izražavanja. Kroz praktične vežbe, samoposmatranje i analizu efekta koji vaše izlaganje ostavlja na druge unapredićete svoje oratorske sposobnosti, naučićete da kontrolišete tremu i adekvatno komunicirate sa različitim auditorijumima.

Pre kursa:
- On-line upitnik za utvrđivanje razvojnih potreba;
- Pripremni zadatak.

Sadržaj kursa:
1. Priprema za prezentaciju
- Analiza situacije
- Analiza ključnih učesnika
- Priprema sadržaja
- Lična priprema

2. Odgovarajući ton predavača
- Uvodni pozdrav
- Probijanje leda
- Strukturiranje prezentacije
- Dinamika

3. Veštine prezentovanja
- Verbalna komunikacija
- Neverbalna komunikacija
- Stav
- Trema
- Utisak na publiku

4. Korišćenje pomagala
- Flip Chart
- Power point
- Handouts
- Mikrofon

5. Vreme
- Kontrola vremena
- Usklađenost sa ostalim sadržajima

6. Završavanje prezentacije
- Sumiranje
- Dobijanje povratnih informacija

Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.

*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene karata

Cena obuke je 57.600,00 RSD