Efektivna prezentacija u projektnom menadžmentu (18 sati)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Menadžeri, rukovodioci projekata, članovi projektnog tima, ključni učesnici projekta...

Trajanje: 3 dana (18 sati)Prezentovanje ideja, planova i dostignuća od ključnog je značaja za uspešno rukovođenje projekta, posebno u fazi iniciranja i planiranja. Međutim, način na koji izlažete svoje ideje, jasan, razumljiv i upečatljiv nastup bitni su, kako u ostalim fazama životnog ciklusa projekta, tako i u svakodnevnim poslovnim situacijama.Na ovom kursu naučićete da prezentujete različite sadržaje na način koji je efektan ali prilagođen Vašoj ličnosti i stilu izražavanja. Kroz praktične vežbe, samoposmatranje i analizu efekta koji vaše izlaganje ostavlja na druge unapredićete svoje oratorske sposobnosti, naučićete da kontrolišete tremu i adekvatno komunicirate sa različitim auditorijumima.Pre kursa:

- On-line upitnik za utvrđivanje razvojnih potreba;

- Pripremni zadatak.Sadržaj kursa:

1. Priprema za prezentaciju

- Analiza situacije

- Analiza ključnih učesnika

- Priprema sadržaja

- Lična priprema2. Odgovarajući ton predavača

- Uvodni pozdrav

- Probijanje leda

- Strukturiranje prezentacije

- Dinamika3. Veštine prezentovanja

- Verbalna komunikacija

- Neverbalna komunikacija

- Stav

- Trema

- Utisak na publiku4. Korišćenje pomagala

- Flip Chart

- Power point

- Handouts

- Mikrofon5. Vreme

- Kontrola vremena

- Usklađenost sa ostalim sadržajima6. Završavanje prezentacije

- Sumiranje

- Dobijanje povratnih informacijaVreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 57.600,00 RSD