Efektivna komunikacija

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Vaša komunikacija može biti uticajna i sa lakoćom možete postići rezultate koji mogu biti od velike pomoći vama i saradnicima u kolektivu u kojem radite ili vodite. Dozvolite sebi da unapredite veštine svoje komunikacije i postanete uticajni sagovornik primenjujući komunikacione obrasce u skladu sa komunikacionim potrebama različitih karaktera vaših sagovornika prepoznajući njihove stilove komunikacije i komunicirajući na njima prihvatljiv način.

Sadržaj treninga:
- Osnovne komunikacijske potrebe
- Činjenice vs. interpretacija
- Elementi komunikacione matrice
- Matrica komunikacionih stilova
- Osnovne karakteristike svakog komunikacionog stila
- Kako gradimo poverenje tokom komunikacije
- Karakteristična ponašanja svakog komunikacionog stila
- Kako gradimo fleksibilnost u komunikaciji

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:
- Izgraditi uticaj u komunikaciji
- Prepoznati različite stilove komunikacije i tipove sagovornika
- Prilagoditi svoju komunikaciju različitim tipovima sagovornika
- Izgraditi fleksibilnost u komunikaciji

Metode rada:
Trening je kombinacija predavanja, diskusije, praktičnih – interaktivnih vežbi i primene svih trening metoda. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Bonus:
Svi prijavljeni na trening u okviru kotizacije kao bonus dobijaju izveštaj ličnog profila, ponašanja i komunikacije na preko 20 strana.

Trener: Uglješa Atanacković, inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Treningom i razvojem se bavi od svoje 16 godine, u početku u NVO sektoru a u poslednjih 8 godina u poslovnom sektoru. Poslednjih 6 godina radi kao konsultant za ljudske resurse, trener i kouč. Vlasnik je agencije ROAD HR (www.road.rs). U poslednjih 5 godina održao je preko 450 treninga kroz koje je prošlo više od 2700 zadovoljnih učesnika. Najčešće je radio sa malim i srednjim preduzećima, vlasnicima koji su svoje poslovanje počinjali od zanatskih i trgovinskih radnji a vremenom prerasli u preduzeća sa 20 ili više od 50 zaposlenih. Sertifikovani je poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj, sertifikovani kouč prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Trener i poslovni konsultant Evropske banke za obnovu i razvoj. Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, motivacija zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.

Izvor: road.rs