Edukacije iz psihoterapije, psihološkog savjetovanja i life coachinga

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

U toku je upis nove generacije polaznika edukacije iz psihoterapije, psihološkog savjetovanja i life coachinga i to prvi put u Bosni i Hercegovini u Tuzli!

Tačan datum održavanja Uvodnog modula biće određen odmah nakon prijava. Grupa je delimično formirana

Tko se može prijaviti:
- U edukaciju iz "life coachinga" se mogu uključiti kandidati bilo kog obrazovnog profila.
- U edukaciju iz savjetovanja/psihoterapije mogu se uključiti kandidati koji imaju diplomu nekog od fakulteta humanističkog usmjerenja, kao i studenti tih fakulteta (psihologija, andragogija, medicina, pedagogija i dr.).

Sve edukacije iz OLI Metoda su akreditovane od strane Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i vode do sertifikata EAC-a (Evropske asocijacije za savetovanje) i do nacionalnog sertifikata akreditovanog "life coacha"/ psihološkog savetnika/ psihoterapeuta i članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo).

Više o edukacijama možete pročitati na slijedećim linkovima:
Life coaching- http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/za-life-coacheve
Savjetovanje - psihoterapija - http://www.olicentar.rs/index.php/edukacije/za-psihoterapeute

Informacije i prijave:
mail: udruzenjekorak3@gmail.com
mob.: 061 285 775

Izvor: olicentar.rs