Edukacija iz psihoterapije i psihološkog savetovanja

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Otvoren je upis nove generacije polaznika edukacije iz psihoterapije, psihološkog savetovanja i life coachinga u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i prvi put u Bosni i Hercegovini u Tuzli!

Ko se može prijaviti:
U edukaciju iz savetovanja/psihoterapije mogu se uključiti kandidati koji imaju diplomu nekog od fakulteta humanističkog usmerenja, kao i studenti tih fakulteta (psihologija, andragogija, medicina, pedagogija i dr.).

Sve edukacije iz OLI Metoda su akreditovane od strane Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i vode do sertifikata EAC-a (Evropske asocijacije za savetovanje) i do nacionalnog sertifikata akreditovanog "life coacha"/ psihološkog savetnika/ psihoterapeuta i članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo).

Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 200, blok 44 Novi Beograd (za grupe u Beogradu). Edukacija se odvija i u grupama u Novom Sadu, Nišu, Banja Luci...

Informacije i prijave:
- Beograd:
060 334 29 65 i 060 40 55 605
oliedukativnicentar@gmail.com
- Novi Sad:
jovana.trbojevic88@gmail.com
https://www.facebook.com/olicentarnovisad/?fref=ts
- Niš:
maja.inspireyourself@gmail.com
065 3519563
https://www.facebook.com/olicentar.nis/?fref=ts
- Tuzla:
udruzenjekorak3@gmail.com
061 285 775
https://www.facebook.com/olicentarbih/

Dobro došli!

Cene karata

Cena jednog časa (45 min.) je 5 EUR. Mesečna obaveza je 80 EUR