E-trgovina 2019

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Specijalizovan skup namenjen privredi: Konferencija E-trgovina je najveći skup o e-poslovanju u Srbiji, posvećen praćenju nastanaka i razvoja domaćeg i regionalnog (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, BIH, Makedonija ...) e-commerce i e-business tržišta. Pokriva sve oblasti elektronskog poslovanja.19 godina postojanja: Od 2001.godine se Konferencija E-trgovina kao specijalizovan skup iz ove oblasti redovno održava svake godine. Namenjen je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u oblasti e-trgovine i e-poslovanja , i mogućnostima za njihovu primenu u Srbiji i SEE regionu. Predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka u ovoj oblasti sa ciljem da učesnicima skupa ( preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje ) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja.INSTITUCIONALNA PODRŠKA Svake godine predstavnici nadležnih ministarstava iz oblasti trgovine, Informacionog društva i telekomunikacija, kao i predstavnici Privredne komore Srbije, aktivno učestvuju u realizaciji ovog skupa kao Pokrovitelji konferencije.POSEĆENOST:

- Oko 350 učesnika na skupu i 8000 posetilaca na streamingu konferencije ( prosek poslednje 2 godine)

- 85-90% privreda, 5 % državna uprava, 5% profesori i studenti sa ebusiness smerova.

- Skupu redovno prisustvuju predstavnici Vlade Srbije - resornih ministarstava, predstavnici finansijskog sektora, vodeci e-trgovci kao i stručnjaci iz svih oblasti primene eposlovanja.

- Najveći deo učesnika čine predstavnici privrednih organizacija, što i jeste cilj ove konferencije - da se privreda upozna sa aktuelnim trendovima i mogućnostima primene u svom okruženju.TEMATSKE OBLASTI:

- B2B i B2C e-commerce

- Internet marketing

- Online PR

- SEO

- CRM

- Social Media

- Enterprise 2.0

- Pravni aspekti elektronskog poslovanja

- Platne kartice i sistemi plaćanja na Internetu

- Sistemi zaštite el.transakcija na Internetu

- Sistemi el.poslovanja i Cloud Computing

- E-banking

- Brokersko poslovanje na Internetu

- Uloga osiguranja u procesu e-trgovine

- Upravljanje procesima dostave robe SCM

- M-commerce i M-paymentETRGOVINA AWARD 2019: Bitan segment konferencije posvećen je prikazu rešenja koja su već ostvarena u našoj praksi, tako da će se i ove godine pored prezentacija radova i organizovanja diskusija u okviru predviđenih tematskih oblasti, dodeliti priznanja ” E-TRGOVINA AWARD 2019 ” za najbolja domaća e-business i e-commerce rešenja u protekloj godini.CILJ KONFERENCIJE: Upoznavanje privrednika sa aktuelnim trendovima u oblasti e-poslovanja i mogućnostima da prikazana rešenja i iskustva, primene u svom okruženju.Prijava za učešće je u toku do popunjenosti kapaciteta

Prijavite se!

Cene

Kotizacija: 4.890,00

Izvor: etrgovina.org