Druga evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima "Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe?"

Jezik: Serbian/English

Marketing i Mediji
Druga evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima pod nazivom “Da li su manjinski mediji kulturno nasleđe?”, koja će se održati od 15. do 17. novembra 2018. u Novom Sadu, propitivaće poziciju manjinskih medija kao aktivnih činilaca razvoja evropskih društava.Traženje odgovora na ovo pitanje će se odvijati kroz nekoliko glavnih tema: kulturna prava, samoregulacija manjinskih medija i definisanje fenomena manjinskih medija kao kulturnog nasleđa. Evropski karakter ove konferencije omogućava uvid u produkciju i stepen uticaja manjinskih medija širom Evrope na društva u kojima stvaraju svoj sadržaj.Obzirom da je događaj integrisan u PLUS dane interkulturalnosti projekta Novi Sad EPK 2021fokusiraćemo se na jedan od operativnih ciljeva predviđenih za 2018. godinu, a to je Promovisanje Novog Sada i Vojvodine kao kulturne destinacije koristeći potencijale njihovog izvornog multikulturnog okruženja upravo kroz podršku aktivne saradnje sa manjinskim medijima kako u Srbiji tako i širom Evrope.Prvi dan događaja je rezervisan za predavanja o glavnim temama događaja namenjenim novinarima, studentima kao i menadžmentima medija, predstavnicima institucija i organizacija koje se bave položajem manjinskih zajednica, manjinskim i kulturnim pravima. Takođe su predviđena i predavanja gostujućih profesora i profesionalaca iz medijske sfere na gore navedene teme. Drugi dan događaja će se odvijati kroz plenarni rad u četiri panela. Treći dan je predviđen za aktivnosti razgledanja grada Novog Sada za goste iz inostranstva i/ili ugovorene sastanke.PROGRAM KONFERENCIJE:- 15. novembar 2018. Kolegijum Evropa, Novi Sad12:00-12:30 Registracija učesnika12:30-13:15 Predavanje: Kulturna prava13:30-14:15 Predavanje: Novi biznis modeli i održivost medija14:30-15:00 Predavanje: Manjinska prava i mediji u Južnom Tirolu15:00- 16:00 Ručak i networking18:00-19:00 Svečano otvaranje II evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima

- 16. novembar 2018. Kolegijum Evropa, Novi Sad08:30-9:00 Registracija učesnika09:00-09:15 Otvaranje drugog dana konferencije9:15-10:45 I PANEL: MULTIKULTURALNOST I KULTURNO NASLEĐE

Moderator: Robert Čoban, CEO Color media Communications11:00-12:30 II PANEL: SAMOREGULACIJA MANJINSKIH I LOKALNIH MEDIJA I PREDUZETNIČKO NOVINARSTVO

Moderatorka: Vladimira Dorčova Valtnerova, glavna urednica „Storyteller“12:30-13:00 Pauza za kafu i networking13:00-14:30 III PANEL: EVROPSKA PRODUKCIJA MANJINSKIH MEDIJA

Moderatorka: Nataša Heror, CEO Heror Media Pont14:30 – 15:30 Pauza za ručak15:30-17:00 IV PANEL: DA LI I KAKO MANJINSKI MEDIJI UTIČU NA PROCES EVROINTEGRACIJE?

Moderator: Valentin Mik, urednik-koordinator nedeljnika na rumunskom jeziku „Libertatea“

- 17. novembar 2018.9:00-13:00 Organizovani obilazak užeg centra grada Novog Sada i Petrovaradinske tvrđave

Specijalni gosti: Gwyn Nissen, Marc Marcé, Raiss István, Lórant VinczeMesto održavanja: Novi Sad, Studentski dom "Evropa", Ćirila i Metodija 11Organizatori Druge evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima su Heror Media Pont, Magyar Szó, Asocijacija medija, Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija u saradnji sa MIDAS-om.

Cene

Kotizacija:
Jedan dan 12.000,00 RSD
Dva dana 20.000,00 RSD

Do 1. novembra 20% popusta na cene kotizacije

PAŽNJA: Ukoliko ste đak, student ili novinar, kotizaciju ne plaćate, ali ste u obavezi da se preko prijavnog fomulara prijavite na konferenciju, u kojem ćete u Napomeni navesti da ste đak/student/novinar. Prilikom dolaska na konferenciju u obavezi ste da pokažete studentski indeks, odnosno novinarsku legitimaciju.

Agencija za fakturisanje: Heror Media Pont, Maksima Gorkog 9, 21000 Novi Sad

Izvor: mediapont.org