Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - osnovne karakteristike

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)TEME:

- Pojam, značaj i prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

- Način zaključivanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

- Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja na osnovu Uredbe o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

- Vrste proizvoda dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji

- Perspektive razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u SrbijiPredavač je Dragan Mrkšić.

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.

Cene

Cena kotizacije je 3.700, 00 RSD (bez PDV-a)