Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - osnovne karakteristike

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)

TEME:
- Pojam, značaj i prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
- Način zaključivanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
- Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja na osnovu Uredbe o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Vrste proizvoda dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
- Perspektive razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji

Predavač je Dragan Mrkšić.
Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.

Cene karata

Cena kotizacije je 3.700, 00 RSD (bez PDV-a)