Diskriminacija i mehanizmi zaštite od diskriminacije u javnom i privatnom sektoru

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

TEME PROGRAMA:
- Stereotipi, predrasude i stigmatizacija;
- Diskriminacija;
- Tipovi diskriminacije i zakonski okvir;
- Mehanizmi zaštite od diskriminacije;
- Uloga javnog i privatnog sektora u promociji ravnopravnosti i zaštiti od diskriminacije.

Opšti ciljevi: Sticanje znanja i veština za prepoznavanje diskriminacije i mehanizama za zaštitu od diskriminacije u okviru profesionalnog angažovanja.

Specifični ciljevi: Razumevanje osnovnih pojmova (stereotipi, predrasude, stigmatizacija), razlike među njima i povezanost sa diskriminacijom; Prepoznavanje stereotipa i predrasuda i osmišljavanje argumentovanih odgovora na njih; Informisanje učesnika o rasprostranjenosti diskriminacije u Srbiji pregledom stavova javnog mnjenja; Unapređivanje i sticanje osnovnih znanja o ključnim pojmovima vezanim za diskriminaciju; Informisanje učesnika o formalnopravnom okviru i mehanizmima za zaštitu od diskriminacije; Unapređivanje i sticanje znanja učesnika na koji način mogu uvesti prinicip ravnopravnosti u svoj rad; Motivacija učesnika da se aktivnije bave promocijom ravnopravnosti i zaštitom od diskriminacije u svom radu.

Autori programa i predavači su:
- Milena Vićević, Regionalni centar Užice
- Gordana Savić, Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Broj učesnika: 15–30
Trajanje: jedan dan (8 časova stručnog osposobljavanja)

Ciljna grupa kojoj se obuka preporučuje:
- privatni poslodavci i zaposleni u privatnom sektoru;
- zaposleni u javnoj upravi;
- nastavnici i stručni saradnici u srednjim školama;
- vaspitači i medicinske sestre u predškolskim ustanovama;
- vaspitači u domovima učenika;
- ostali zaposleni na pozicijama poverenika za zaštitu od diskriminacije.

SADRŽAJ OBUКE I RASPORED PREDAVANJA
10.00–10.15 Predstavljanje učesnika/ca, ciljeva, agende, kao i upoznavanje sa načinom rada
10.15–11.30 Stereotipi i predrasude: osnovni pojmovi, prepoznavanje i rasprostranjenost, teorijski deo i vežba
11.30–12.00 Pauza za kafu
12.00–13.30 Diskriminacija: pojam, vrste, oblici i prepoznavanje, teorijski deo i vežba
13.30–14.30 Pauza (ketering)
14.30–16.00 Mehanizmi zaštite od diskriminacije: zakonski okvir u RS, teorijski deo i vežba
16.00–16.30 Pauza za kafu
16.30–17.30 Uloga javnog i privatnog sektora u promociji ravnopravnosti i zaštiti od diskriminacije – razmena iskustava u radu učesnika/ca, teorijski deo i vežba
17.30–18.15 Sumiranje i evaluacija

Cene karata

Кotizacija: 7.000,00 dinara + PDV
Nakon uplaćene dve kotizacije, treća je besplatna!

Izvor: slglasnik.com