Digital Future of the Automotive Industry

Jezik: Serbian/English

Automobilizam
Pozivamo vas da učestvujete na konferenciji pod nazivom "Digital Future of the Automotive Industry” koju organizuje Automobilski klaster Srbije sa partnerima u okviru GIVE projekta. Tokom ovog događaja biće organizovani i B2B sastanci.Nakon uspešno održana prva tri ovakva događaja u Makedoniji, Albaniji i Letoniji očekujemo veliki broj učesnika kompanija članica klastera partnera na ovom projektu (Rumunija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Letonija, Srbija). Takođe su pozvane i kompanije iz zemalja našeg regiona.Tokom konferencije će biti organizovani B2B sastanci tokom kojih ćete imati priliku da se sretnete i razgovarate sa drugim kompanijama o mogućnosti za saradnju kao i o novim zajedničkim proizvodima i partnerstvima.Mesto: Naučno tehnološki park Beograd, Veljka Dugoševića 54, Beograd, SrbijaGovornici na konferenciji će biti domaći i strani eksperti na temu budućnosti automobilske industrije.Učesnici: Predstavnci kompanija iz Automobilske industrije, ICT i Zelenih tehnologija

Povezane novosti

  • News Block