Detektiv prevara

Jezik: English

Bezbednost i Osiguranje
Obuka se simultano prevodiPrevara i korupcija jedan je od najznačajnijih izazova sa kojima se suočava organizacija. Ali zašto bi dolazila kao šok? Možemo naučiti kako da je pronađemo. Da bi smo to uradili potrebne su sposobnosti i veštine da se pronadju crvene zastave mnogo pre nego što neka konkretna sumnja postoji, kao i da budete u stanju da se bavite korupcijom i prevarom pre nego što izmakne kontroli.

Kurs će biti izuzetno praktičan sa korišćenjem realnih podataka, dokumenata koji se odnose na ljudska ponašanja. Uključivaće dramu na filmu i studije slučaja zasnovane na stvarnom iskustvu.

Naučićete kako da prepoznate prevaru i korupciju, koji znaci upućuju na to i kako da se protumače, kako da ih istražite na efikasan način i kako da se prezentuju nalazi višem menadžmentu.Dodatno možete pratiti:

- kolege iz Makedonije će predstaviti tehnike prepoznavanja govora tela

- upoznaćete se sa osnovnim tehnikama i procedurama prikupljanja i čuvanja digitalnih dokaza neophednih za forenziku mailova, baza podataka i uopšte sadržaja na uredjajima (kompijuteri, mobilni telefoni...)

Cene

Cena – 300 Eur / za 3 ili više polaznika iz iste kompanije cena 240 Eur po polazniku
Za prijave i uplate do 10. Avgusta odobravamo popust od 10%
Za prijave i uplate do 20. Jula cena sa smeštajem (12.10. do 15.10.) samo 350 EurSa ukljucenim smestajem pun pansion dolazak 12.10. odjava 15.10. u hotelu Mediteran samo 350 Eura za uplate do 20.07.
Mogućnost i lične rezervacije smeštaja.
Cijena noćenja po osobi po danu, usluga FB (pun pansion) iznosi 55,00€ u jednokrevetnoj sobi.
Cijena noćenja po osobi po danu, usluga FB (pun pansion) iznosi 45,00€ u dvokrevetnoj sobi.

Izvor: ceib.rs