Data analytics fundamentals

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Reč je o disciplini koja je već sada veoma tražena u gotovo svim oblastima - finansijama, konsaltingu, proizvodnji, uslugama, javnom sektoru, obrazovanju, medicini, farmaciji, psihologiji…

Po završetku, polaznici će biti osposobljeni da na različite načine i što kvalitetnije iskoristite podatke kojima raspolažu, kao i da prilagode stečeni način razmišljanja filozofiji koja je imanentna poslovnoj inteligenciji. To će im pomoći u sagledavanju, ocenjivanju i donošenju novih poslovnih odluka, baziranih više na znanju i veštinama a manje na improvizacijama.

Tip obuke
Ovo je uvodni kurs u izuzetno kompleksnu oblast.
Moguće je naknadno kreiranje novih, uže specijalizovanih obuka već prema iskazanom interesovanju polaznika.

Kome je obuka namenjena
Pre svega, osobama koje se u okviru svojih firmi ili institucija bave kontrolingom, rizicima, prodajom, nabavkom, marketingom, informaciono-komunikacionim tehnologijama itd.

Programski alati
Iako se radi o principijelnim osnovama, koje konceptualno važe za sva radna okruženja, za praktično izvođenje nastave izabrana je Microsoft platforma (kako sa serverske, tako i sa klijentske strane).

Predavač
mr Zoran Grković
Magistar ekonomskih nauka koji je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu odbranio tezu iz oblasti merdžera i akvizicija. Vremenom je izgradio karijeru trenera predajući operativnu upotrebu naprednih Excel alata i veština u oblasti finansija. Odnedavno je konsultant za aktivnosti u poslovnim okruženjima koji se pripremaju da uvode sistem Poslovne Inteligencije.

Dinamika rada
- Početak obuke planiran je za sredinu oktobra 2017.
- Ukupan fond časova je 56, a dinamika 14 dana po 4 školska časa, sa pauzama za osveženje.
- Termin održavanja (pre ili posle podne) će se odrediti u dogovoru sa polaznicima.
- Sistem rada je interaktivan, po principu „1 polaznik – 1 računar“. Kompletnu hardversku i softversku opremu (licence) obezbeđuje Informatika.
- Svim učesnicima seminara biće dostavljen odgovarajući propratni materijal,
- Svaki učesnik dobiće sertifikat (potvrdu) o pohađanju seminara

Obuka se odvija u Nastavnom centru Informatike a.d., Jevrejska 32, Beograd.

Cene karata

Cena seminara iznosi 118.800,00 RSD