Dani defektologa 2017

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Pozivamo Vas da učestvujete u tradicionalnim godišnjim strukovnim susretima defektologa i specijalnih pedagoga Srbije „Dani defektologa 2017.“. Skup čiji je centralni deo Stručno - naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, biće održan od 09. - 12. 02. 2017. u Novom Sadu, Kongresni centar hotela „Park“. Tradicionalni organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.Centralna tema Stručno – naučne konferencije glasi : „Aktuelni pristupi u radu sa decom sa smetnjama i teškoćama u razvoju , osobama sa invaliditetom i poremećajem ponašanja„Tema je formulisana sublimacijom predloga kolega, i svojom opštošću, potpomognuta podtemama omogućava sveobuhvatnu analizu i prikaz aktuelnog trenutka defektološke nauke i prvenstveno prakse.Potrudili smo se da prateće sadržaje skupa inoviramo i učinimo zanimljivim i edukativnim za učesnike. Tome će, uvereni smo doprineti i brojni stručnjaci, naše drage kolege iz inostranstva. Za uspešnu odbranu struke i njeno definitivno društveno pozicioniranje na mesto koje joj nedvosmisleno pripada, neophodno je i jasno stručno profilisanje njene delatnosti. Upravo to želimo da istaknemo na ovogodišnjem skupu i svi prateći sadržaji usmereni su ka tom cilju.Verujemo da će Vas prijatno iznenaditi inovirani koncept skupa, bićete u prilici da razmenite iskustva , verovatno nešto i naučite, obnovite i uspostavite nove kontakte. Naravno, druženje i zabava se podrazumevaju.Pogodnosti: Na svakih pet uplaćenih kotizacija stičete pravo na šestu koja je besplatna.

Pravo na povlašćenu kotizaciju u visini od 2.000 rsd imaju svi studenti sledećih fakulteta: Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu; Medicinskog fakuleta u Novom Sadu, katedre za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju; Pedagoškog fakulteta u Somboru, odsek za inkluzivno obrazovanje – master studije. (Broj mesta po ovom osnovu je ograničen)Važni datumi:

10.12.2016. Poslednji dan za dostavljanje radova na email danidefektologa@gmail.com

15.12.2016. Poslednji dan za predloge konkursa Fond "Prof. Miodrag V. Matić"

15.01.2017. Poslednji dan za uplatu avansa za kotizaciju predavačima kojima su prihvaćeni radovi

Cene

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Skupa Dani defektologa 2017. godine i iznosi za članove Društva defektologa Srbje 7.500 RSD po osobi.
Doplata za učesnike koji nisu članovi Društva iznosi dodatnih 2.000 RSD.