Da li efikasno upravljate ljudskim resursima?

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Program Menadžment ljudskih resursa je jedan od modula programa Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo (po međunarodnoj klasifikaciji Professional Master of Business Administration). Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći i ovu diplomu. Pohađanje programa je opciono.

Modul je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Teme:
- Mesto i uloga HR u organizacijama
- Regrutovanje i selekcija
- Motivisanje zaposlenih
- HR i etika
- Radno pravo za menadžere
- Nagrađivanje
- Upravljanje učinkom
- Interna komunikacija i krizni menadžment
- Povezivanje organizacije
- Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača, na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog
biznisa, u interakciji sa polaznicima i radioničarski rad uz simulacije realnih primera iz privrede.

Predavači: Ivana Mihajlović i Danijela Mićunović
Lokacija: Kampus Mokra Gora

Cene karata

Cena kotizacije 80 000 + PDV
U cenu nisu uračunati troškovi smeštaja koji u Mećavniku iznose oko 5.000 dinara dnevno na bazi punog pansiona. Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Izvor: msm.edu.rs