Cesim - Globalna poslovna simulacija

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Unapredite kvalitet poslovnih odluka vaših menadžera. Upravljajte virtuelnom kompanjiom u idealnim poslovnim uslovima. Cesim je globalna poslovna simulacija namenjena svakom menadžeru u bilo kojo firmi. Mogućnost obuke od najjednostavnijih modula do nivoa MBA modula.

Već dvadeset jednu godinu Cesim nudi poslovne odgovore. Kreirajte planove i analizirajte ih sa kolegama. Dopunite novim teorijskim i praktičnim znanjima. Izuzetna alat koji pomaže agilan razvoj zaposlenih.

Neki od učesnika do sada:
Unilever, GFK, EY, MTS Telekom, NIS, Banka Poštanska štedionica, Aerodrom Nikola Tesla, Alco Group, Farmalogist, Dunav osiguranje, Pireaus Bank, Telegroup, Posta Srbije, Erste Banka Podgorica, Sparkasse Makedonija, Beogradske elektrane, Alpha banka, Sber banka...

Pogledajte Cesim preporuke od strane Unilevera i Ernst&Young i Cesim brošure na našem sajtu.

Zakažite termin prezentacije u vašim kancelarijama ili preko Skype u trajanju od 45 minuta preko email adrese cesim@smarttarget.rs
Obuku vode licencirani predavači.

Prednosti globalnog poslovnog alata:
- Usavršavaje pojedinaca i timova na principima teorija i prakse
- Takmičenje sa svog radnog mesta bez obzira na lokaciju i vreme dana (i noći)
- Pristup platformi tokom 24h i nakon obuke
- Takmičenje istovremeno na različitim geo lokacijama. Moguće je:)
- Deomonstracija znajna, veština i stečenih iskustava
- Učenje: rad, vežba i analiza studija slučaja i nakon završetka radnog vremena
- Izuzetna platforma za jednodnevne i višednevne obuke