CCNA – Cisco Certified Network Associate

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

CCNA obuka je osnovna obuka svakog Cisco profesionalca. Tokom obuke se stiču znanja o radu modernih TCP/IP mreža. Tokom obuke se uče tehnike i komande kojima se rešavaju problemi u konekciji, a takođe se savladava rad sa Cisco switch i router uređajima. Kako bi se teorijsko znanje stečeno na obuci moglo iskoristiti u “realnom” svetu, predavači ATC-a veliki značaj pridaju praktičnom radu, kroz koji se ovladava veštinama stečenim na obuci.

Program kursa
- Funkcionisanje mreža i mrežnih komponenti;
- OSI referentni model;
- Binarni, decimalni i heksadecimalni sistem brojeva;
- Switching operacije i teorija;
- TCP/IP mrežno adresiranje i rutiranje
- Napredni mrežni servisi VPN, CDN, Intranets and extranets i wireless mreže;
- Upoznavanje sa Cisco operativnim sistemom (IOS);
- Upravljanje i otkrivanje suseda na mreži upotrebom Cisco Discovery Protocol-a (CDP), telnet i Trivial FTP (TFTP)
- Konfiguracija i troubleshooting switch i router uređaja;
- Spanning Tree protocol;
- Koncept VLAN i trunk;
- Implementacija VLSM-a;
- ACL – Access Control List
- Konfiguracija NAT i PAT;
- IPv6 adresiranje.

Broj časova: 80

ATC pogodnosti
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a.

Cene karata

Cena kursa iznosi 900 EUR