Business Process Manager

Jezik Serbian

Obrazovanje i Edukacija

Obuka “Unapređenje poslovanja kompanije upravljanjem poslovnim procesima” je značajna jer osposobljava polaznike da identifikuju, unaprede i upravljaju poslovnim procesima u preduzeću, budući da se poslovnim sistemom može upravljati tako što se upravlja njegovim poslovnim procesima. Iz tog razloga efikasno upravljanje kompanijom podrazumeva upravljanje njenim ključnim procesima, odnosno procesima od kojih u najvećoj meri zavisi ispunjenje ciljeva organizacije, kao i zadovoljstvo korisnika usluga.

Upravljanje poslovnim procesima omogućava:
- sagledavanje strukture poslovnog sistema,
- definisanje nadležnosti i odgovornosti u poslovnom sistemu,
- određivanje podele rada,
- uređenje poslovnog sistema,
- upravljanje poslovnim sistemom,
- definisanje modela poslovnog sistema i njegovih podsistema,
- otkrivanje mesta i uzroka lošeg rada, niske produktivnosti, sporog rada i prekoračenja rokova, uvećanih troškova, lošeg rivaliteta, nedovoljne efikasnosti poslovanja,
- primenu zahteva svetskih standarda (ISO 9000, ISO 14000, HACCP).

Obuka obuhvata predavanja, interaktivnu diskusiju, analizu slučajeva iz prakse i rešavanje konkretnih problema.

Ciljna grupa:
Najviši i srednji nivo menadžmenata preduzeća.

Cilj treninga:
Cilj obuke je sticanje znanja potrebnog za unapređenje i upravljanje poslovnim procesima, čijom se primenom može povećati produktivnost i obezbediti bolje korišćenje resursa, kao i povećati efikasnost upravljanja i sl.

Moduli:
Modul 1: Uvod
Modul 2: Projektovanje procesnog modela
Modul 3: Povezivanje procesne i organizacione strukture
Modul 4: Izbor prioritetnih, kritičnih i ključnih procesa
Modul 5: Dokumentovanje poslovnih procesa
Modul 6: Povezivanje ciljeva poslovnog sistema i indikatora uspešnosti procesa
Modul 7: Praćenje, analiza i unapređenje poslovnih procesa

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:
- korsti konkretne metode i tehnike čijom primenom se snimaju, analiziraju i unapređuju proizvodni i uslužni procesi;
- sagleda strukture poslovnog sistema;
- definiše nadležnost i odgovornost u poslovnom sistemu;
- upravlja poslovnim sistemom;
- definiše model poslovnog sistema i njegovih podsistema;
- otkrije mesta i uzroke lošeg rada, niske produktivnosti, sporog rada i prekoračenja rokova.

Dinamika izvođenja obuke:
radnim danima od 17:00-20:30 časova
subotom od 09:30-16:00 časova

Predavači:
- Barbara Simeunović, Radila je na izvođenju velikog broja obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada, kao i uvođenja ISO standrada. Zaposlena je kao docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo.
- Dragana Stojanović, Učestvovala je u izvođenju obuka i rešavanju problema u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada, unapređivanja sistema zarada, unapređenja sistema kvaliteta. Radi kao docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo.
- Ivan Tomašević, Učestvovao je u izvođenju obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada. Trenutno je zaposlen kao docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo.

Cene karata

Cena obuke iznosi 107.640,00 RSD