Business Process Manager

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Obuka “Unapređenje poslovanja kompanije upravljanjem poslovnim procesima” je značajna jer osposobljava polaznike da identifikuju, unaprede i upravljaju poslovnim procesima u preduzeću, budući da se poslovnim sistemom može upravljati tako što se upravlja njegovim poslovnim procesima. Iz tog razloga efikasno upravljanje kompanijom podrazumeva upravljanje njenim ključnim procesima, odnosno procesima od kojih u najvećoj meri zavisi ispunjenje ciljeva organizacije, kao i zadovoljstvo korisnika usluga.Upravljanje poslovnim procesima omogućava:

- sagledavanje strukture poslovnog sistema,

- definisanje nadležnosti i odgovornosti u poslovnom sistemu,

- određivanje podele rada,

- uređenje poslovnog sistema,

- upravljanje poslovnim sistemom,

- definisanje modela poslovnog sistema i njegovih podsistema,

- otkrivanje mesta i uzroka lošeg rada, niske produktivnosti, sporog rada i prekoračenja rokova, uvećanih troškova, lošeg rivaliteta, nedovoljne efikasnosti poslovanja,

- primenu zahteva svetskih standarda (ISO 9000, ISO 14000, HACCP).Obuka obuhvata predavanja, interaktivnu diskusiju, analizu slučajeva iz prakse i rešavanje konkretnih problema.Ciljna grupa:

Najviši i srednji nivo menadžmenata preduzeća.Cilj treninga:

Cilj obuke je sticanje znanja potrebnog za unapređenje i upravljanje poslovnim procesima, čijom se primenom može povećati produktivnost i obezbediti bolje korišćenje resursa, kao i povećati efikasnost upravljanja i sl.Moduli:

Modul 1: Uvod

Modul 2: Projektovanje procesnog modela

Modul 3: Povezivanje procesne i organizacione strukture

Modul 4: Izbor prioritetnih, kritičnih i ključnih procesa

Modul 5: Dokumentovanje poslovnih procesa

Modul 6: Povezivanje ciljeva poslovnog sistema i indikatora uspešnosti procesa

Modul 7: Praćenje, analiza i unapređenje poslovnih procesaPo završetku treninga polaznik je osposobljen da:

- korsti konkretne metode i tehnike čijom primenom se snimaju, analiziraju i unapređuju proizvodni i uslužni procesi;

- sagleda strukture poslovnog sistema;

- definiše nadležnost i odgovornost u poslovnom sistemu;

- upravlja poslovnim sistemom;

- definiše model poslovnog sistema i njegovih podsistema;

- otkrije mesta i uzroke lošeg rada, niske produktivnosti, sporog rada i prekoračenja rokova.Dinamika izvođenja obuke:

radnim danima od 17:00-20:30 časova

subotom od 09:30-16:00 časovaPredavači:

- Barbara Simeunović, Radila je na izvođenju velikog broja obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada, kao i uvođenja ISO standrada. Zaposlena je kao docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo.

- Dragana Stojanović, Učestvovala je u izvođenju obuka i rešavanju problema u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada, unapređivanja sistema zarada, unapređenja sistema kvaliteta. Radi kao docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo.

- Ivan Tomašević, Učestvovao je u izvođenju obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada. Trenutno je zaposlen kao docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo.

Cene

Cena obuke iznosi 107.640,00 RSD