Budžetiranje (računovodstveno planiranje)

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Budžetiranje ima krucijalnu ulogu u biznisu. Bez budžeta (plana) teško je očekivati da menadžeri i njihovi zaposleni ostvaruju ciljeve rasta biznisa i upravljanja troškovima. U razvijenim tržišnim privredama finansijski menadžeri troše 20%-30% svog vremena na poslove vezane za budžetiranje.

U našim uslovima proces budžetiranja je u priličnoj meri izopšten iz poslovne prakse. Što je svakako pogrešno. Preduzeća treba da razvijaju veštine zaposlenih na ovom polju jer će im to pomoći ne samo da otkriju razvojne šanse i vrše kontrolu svog poslovanja, i razviju adekvatan sistem nagrađivanja zaposlenih, već i da izbegnu nepotrebne troškove plaćanja spoljnih konsultanata prilikom izrade biznis planova, itd. Na seminaru će biti prikazane studije slučajeva sa praktičnim primerima u realnom okviru finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji.

Ciljna grupa:
- Finansijski menadžeri
- Kontrolori (upravljačke računovođe)
- Računovođe
- Menadžeri na nižim, srednjim i višim nivoima
- Svi ostali zainteresovani

Cilj seminara:
Razvoj znanja i veština vezanih za budžetiranje i njihova primena u različitim realnim situacijama.

Teme:
- Zašto budžetiranje?
- Strategijsko i operativno budžetiranje
- Informacione osnove za budžetiranje
- Analiza finansijskih izveštaja u procesu budžetiranja
- Master (glavni budžet)
- Pripremanje parcijalnih budžeta (planova): budžet prodaje, budžet proizvodnje, budžet troškova proizvodnje, budžet troškova rada,...
- Pripremanje budžeta tokova gotovine sa planom finansiranja
- Priprema projektovanih: bilansa uspeha, bilansa stanja, izveštaja o tokovima obrtnog kapitala, i izveštaja o promenama na kapitalu
- Fleksibilno budžetiranje
- Kontrola zasnovana na budžetima

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Razume koncept budžetiranja i njegove prednost
- Pripremi operativni budžet i njegove pomoćne delove
- Projektuje finansijske izveštaje za više godina (u periodu otplate kredita i realizacije projekta, itd)
- Razume koncept fleksibilnog budžetiranja
- Vrši kontrolu poslovanja na osnovu budžeta

Predavač:
- Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene karata

Cena seminara: 22.440,00

Izvor: mngcentar.com