Budžetiranje (računovodstveno planiranje)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Budžetiranje ima krucijalnu ulogu u biznisu. Bez budžeta (plana) teško je očekivati da menadžeri i njihovi zaposleni ostvaruju ciljeve rasta biznisa i upravljanja troškovima. U razvijenim tržišnim privredama finansijski menadžeri troše 20%-30% svog vremena na poslove vezane za budžetiranje.U našim uslovima proces budžetiranja je u priličnoj meri izopšten iz poslovne prakse. Što je svakako pogrešno. Preduzeća treba da razvijaju veštine zaposlenih na ovom polju jer će im to pomoći ne samo da otkriju razvojne šanse i vrše kontrolu svog poslovanja, i razviju adekvatan sistem nagrađivanja zaposlenih, već i da izbegnu nepotrebne troškove plaćanja spoljnih konsultanata prilikom izrade biznis planova, itd. Na seminaru će biti prikazane studije slučajeva sa praktičnim primerima u realnom okviru finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji.Ciljna grupa:

- Finansijski menadžeri

- Kontrolori (upravljačke računovođe)

- Računovođe

- Menadžeri na nižim, srednjim i višim nivoima

- Svi ostali zainteresovaniCilj seminara:

Razvoj znanja i veština vezanih za budžetiranje i njihova primena u različitim realnim situacijama.Teme:

- Zašto budžetiranje?

- Strategijsko i operativno budžetiranje

- Informacione osnove za budžetiranje

- Analiza finansijskih izveštaja u procesu budžetiranja

- Master (glavni budžet)

- Pripremanje parcijalnih budžeta (planova): budžet prodaje, budžet proizvodnje, budžet troškova proizvodnje, budžet troškova rada,...

- Pripremanje budžeta tokova gotovine sa planom finansiranja

- Priprema projektovanih: bilansa uspeha, bilansa stanja, izveštaja o tokovima obrtnog kapitala, i izveštaja o promenama na kapitalu

- Fleksibilno budžetiranje

- Kontrola zasnovana na budžetimaPo završetku polaznik je osposobljen da:

- Razume koncept budžetiranja i njegove prednost

- Pripremi operativni budžet i njegove pomoćne delove

- Projektuje finansijske izveštaje za više godina (u periodu otplate kredita i realizacije projekta, itd)

- Razume koncept fleksibilnog budžetiranja

- Vrši kontrolu poslovanja na osnovu budžetaPredavač:

- Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena seminara: 22.440,00

Izvor: mngcentar.com