Brend menadžment: Kako kreirati i upravljati brendom? (maj, 2018)

Jezik: Serbian

Marketing i Mediji
Korist od treninga:

Primena osnovnih procedura i kreativnih ideja od strane brend menadžera u procesu kreiranja u upravljanja brend menadžmentom. Osposobljavanje učesnika da upravlja brend portfolijom. Predstavljanje novih potencijala kroz brend inicijative u okviru poslovne politike kompanije. Promovisanje uloge upravljanja

brednovima i kreiranjem novih vrednosti od strane kompanije. Demostrirati interno značenje pojma „brendiranja“.Ključne teme trening modula:

- Razvoj brenda na osnovu uticaja na potrošača

- Analiza brend situacije i predloga brend scenarija

- Keiranje i upravljanje brendom

- Pisanje praktičnog brend dokumenta kojima se pokrivaju ključne brand strateške odluke i aktivnosti

- Evalucija brend menadžera u procesu održavanja usvojenog zdravlja brend ponude