Brend menadžment: Kako kreirati i upravljati brendom? (maj, 2018)

Jezik Serbian

Marketing i Mediji

Korist od treninga:
Primena osnovnih procedura i kreativnih ideja od strane brend menadžera u procesu kreiranja u upravljanja brend menadžmentom. Osposobljavanje učesnika da upravlja brend portfolijom. Predstavljanje novih potencijala kroz brend inicijative u okviru poslovne politike kompanije. Promovisanje uloge upravljanja
brednovima i kreiranjem novih vrednosti od strane kompanije. Demostrirati interno značenje pojma „brendiranja“.

Ključne teme trening modula:
- Razvoj brenda na osnovu uticaja na potrošača
- Analiza brend situacije i predloga brend scenarija
- Keiranje i upravljanje brendom
- Pisanje praktičnog brend dokumenta kojima se pokrivaju ključne brand strateške odluke i aktivnosti
- Evalucija brend menadžera u procesu održavanja usvojenog zdravlja brend ponude