Biznis exit 4.0

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Četvrta industrijska revolucija se odvija pod potpuno novim principima organizacije. To je izuzetna prilika za zajedničke ambiciozne projekte.

Susret dobrih projekata i kapitala u ambijentu Petrovaradinske tvrđave uz vina, fijakere i lokalne brendove, slika je, bez premca, koju Srbija može da pošalje u svet i privuče investitore. Rezultati će biti:
1. Nacionalno brendiranje;
2. Promocija kulture i tradicije ;
3. Poslovno umrežavanje i privlačenje investitora;
4. Donatorska konferencija za inovativne projekte i Start-Up timove;
5. Edukacija, istraživanje, trening lokalnih aktera razvoja;
6. Strateško usmeravanje i pozicioniranje u širem smislu.

Suština koncepta je da su danas motor razvoja inspirativne vizije,“magnetno” polje privlačnosti kraja, projekta ili dobre preduzetničke energije.

Srbija to ima i treba da prikaže svoj potencijal u duhu kreativne industrije, snažnih emocija i loklanih slika, na jedan potpuno nov inspirativna način.

Rezultat može da bude fantastičan: veliko slavlje kreativnog duha i ambicioznog kapitala, sačuvanih lepota i zahtevnih lidera svetskog razvoja.

U prilogu možete pogledati prezentaciju događaja.