BIZIT SEMINAR

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
U poslovnim krugovima GDPR je tema broj jedan, što nikoga ne čudi - Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR - General Data Protection Regulation), stupa na snagu 25. maja 2018. Ukoliko je vaše poslovanje na bilo koji način povezano s podacima o fizičkim licima, ili radi svog poslovanja prikupljate ili uslužno obrađujete tuđe podatke na vas se primenju pravila o zaštiti podataka o ličnosti, i tu nema razlike između domaćeg zakonodavstva i GDPR propisa EU.Kako da na vreme usaglasite poslovanje s novom regulativom, znajući da naš nacionalni zakon o zaštiti podataka o ličnosti, iako je usaglašen sa GDPR-om, još nije usvojen? Važno je da izbegnete kazne, koje idu i do 20 miliona evra.Šta je GDPR i kako da mu se prilagodite saznaćete na jednodnevnom BIZIT seminaru "GDPR – DIGITALNA PRAVA I OBAVEZE" koji PC Press, u saradnji s Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, SHARE Fondacijom i Udruženjem ISACA, organizuje 14. marta 2018. u Klubu poslanika u Beogradu.Seminar "GDPR – Digitalna prava i obaveze" će odgovoriti na pitanje kako da sektori ICT-a i e-trgovine, ali i drugi poslovni sektori, usklade organizaciju svog poslovanja s novim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, zadržavajući tako uspostavljene B2B odnose i posluju na zajedničkom tržištu EU.Ukoliko vaše poslovanje na bilo koji način obuhvata prikupljanje podataka o ličnostima, pozivamo vas da učestvujete u radu ovog stručnog skupa.

Cene

Cena kotizacije po osobi za ovaj seminar iznosi 19.000 RSD + PDV
Za dva ili više učesnika iz iste kompanije popust je 20%
Svi ranije registrovani učesnici BIZIT-a imaju DODATNI popust od 10%
DODATNI popust za uplatu do 28. Februara od 10%
Popusti se mogu sabirati.