Bezbednost i krizni menadžment–teorija i praksa „Bezbednost za budućnost 2017”

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje
Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment – RABEK i S4 Glosec Globalna Bezbednost Glosec Akademija organizuju 3. Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju - Bezbednost i krizni menadžment–teorija i praksa „Bezbednost za budućnost 2017”Ovogodišnja manifestacija sadrţi 4 segmenta:

- Treća međunarodna naučno stručna konferencija

- Bezbednost i krizni menadžment - teorija i praksa

- Prva Međunarodna naučna konferencija

- Menadžment - inženjerstvo - ekologija

- Izložba opreme , usluga i kapaciteta javnih i privrednih subjekata u oblasti bezbednosti

- Praktična demonstracija opreme, sistema i uslugaVažni datumi

Prijavu za učešće na konferenciji, temu i apstrakt poslati do 30.4.2017. na e-mail adresu: konferencija@rabek.org

Obaveštenje o prihvatanju teme rada do 07.05.2017.

Slanje radova do 20.07.2017.

Recenzentski postupak do 30.07.2017.

Slanje konačne verzije rada posle recenzije i uplata kotizacije do 15.08.2017.

Štampanje zbornika radova do 01.09.2017.

Datum konferencije 28. i 29.09.2017Svi zainteresovani za konferenciju mogu prijaviti svoj dolazak i učešće slanjem prijave radova za konferenciju, putem sajta www.glosecakademija.org i www.rabek.org i na mail konferencija@rabek.orgKontakt osobа је:

1.Predsednik organizacionog odbora, Slavica Pavlović, telefon: +38163/291-247, e- mail: slavica.pavlovic@glosec.rs

Cene

Autori radova - 10.000 RSD (80 €)
Koatori rada - 8.000 RSD (60 €)
Učesnici konferencije bez rada - 6.000 RSD (50 €)

PDV nije uračunat u cenu kotizacija. Organizator nije u sistemu PDV